79 Câu chuyện về ông trạng Phùng Khắc Khoan đã đêm hạt giống ngô về nước mới nhất

Câu chuyện về ông trạng Phùng Khắc Khoan đã đêm hạt giống ngô về nước
Ông Phùng Khắc Khoan, một danh nhân lịch sử thời vua Lê chúa Trịnh, là một bậc học rộng tài cao, giàu lòng yêu nước thương dân, đã có những cống hiến to lớn cho dân tộc. ông cũng là người đầu tiên đã mưu trí vượt qua mọi trỗ…