‘Già néo đứt dây'(1)
Cứng thường dễ gẫy
Vô minh hướng ngoại
Cáu tức hại thân…
Nhân sinh luống những mê lầm
Cái tôi mỗi lớn thứ tầng mỗi suy

‘Kẻ ở người đi’
Thiếu gì ngang trái
Thuần phong trượt mãi
Đại dịch hoành hành…
Thiên tai nhân họa chiến tranh
Thảy do cộng nghiệp mà thành đó thôi

Bên lở bên bồi
‘Mất thì sẽ được’
Lý thời đảo ngược
Chấp trước chi nào…
Luôn là ‘ta thấp người cao’
Ta sai người đúng hướng vào chữ tâm

Thánh giả – phàm nhân
Khác nhau một niệm
Chớ màng bao biện
‘Im lặng là vàng’…
Miệng nào ‘có thép có gang’?
Một tranh hai đấu ấy hàng thất phu!

‘Đại trí nhược ngu’ (2)
‘Lù khù’ há dễ?’
Trăng sao giời bể’ (3)
Chưa hẳn cao minh…
Chân nhân bất lộ tướng hình (4)
Rồng thiêng luống những ẩn mình trong mây

Nam bắc – đông tây
Vẫn là giả tướng
Thiên hà vô lượng
Vũ trụ xoay vòng…
Đâu là trên dưới – ngoài trong?
Mênh mang thiên thể, thời – không(5) khó bàn

Phú quý – cơ hàn
Vốn là định số
Nợ duyên – duyên nợ
Tất có an bài…
Trời không thiên vị riêng ai
Nhưng thường vun vén cho người Thiện lương

Nhân thế vô thường
Ai người ‘vạn tuế’?
Nương dâu – bãi bể
Cơ nghiệp thăng trầm…
Dõi nhìn trang sử ngàn năm
Đế vương thiên tử vàng son đâu rồi!

Nhắn người – chúc người:
Tường minh chân tướng
Phật ân vô lượng
Chính Pháp đang truyền…
Ai mà hồng phúc hữu duyên
Theo Chân-Thiện-Nhẫn(6) lên thuyền bình an.

FB. Vô danh cư sỹ

(1) ‘Già néo đứt dây’ – Thành ngữ dân gian Việt, có mang hàm ý rằng: Phàm việc gì thái quá cũng sẽ dễ trở nên cực đoan vậy…

(2) ‘Đại trí nhược ngu’ – Cổ ngữ phương Đông, đại ý nói rằng những bậc đại trí huệ lại thường ẩn mình trong vẻ bề ngoài ‘khờ khạo’ vậy… [diễn giải trên câu chữ bề mặt].

(3) ‘Trăng sao giời bể’ – Thành ngữ dân gian Việt: chỉ những người có khẩu khí lớn, luôn tỏ ra mình là người hiểu biết, tuy nhiên lời nói lại không đáng tin cậy [diễn giải theo ý tứ bề mặt].

(4) Cổ ngữ phương Đông có câu: ‘Chân nhân bất lộ tướng’.

(5) ‘Thời – không’: thời gian và không gian [diễn giải theo câu chữ bề mặt].

(6) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: https://vi.falundafa.org/