191 have the hots for (somebody) Tiếng Anh là gì? mới nhất

thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
được nóng cho (ai đó).

Hình ảnh cho thuật ngữ (ai đó).

Tìm ai đó rất hấp dẫn. Thành ngữ tiếng Anh.

Xem các nghĩa khác của từ này

Có các điều khoản nóng cho (ai đó) liên quan đến ngôn ngữ tiếng Anh

 • Chấm dứt hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • Xin trong tiếng Trung là gì?

 • chan trong tiếng Trung là gì?

 • xiníní trong Tiếng Trung là gì?

 • lýngíngíní trong tiếng Trung là gì?

 • bíning trong Tiếng Trung là gì?

 • 英语 trong Tiếng Trung là gì?

 • 吉名 trong Tiếng Trung là gì?

 • zhín trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

Vấn đề Vấn đềĐịnh nghĩa là một khái niệm

có sự nóng bỏng cho (ai đó) Tiếng Anh là gì?

have the hots for (somebody) Nghĩa tiếng Anh Tìm ai đó rất hấp dẫn

 • have the hots for (somebody) Nghĩa tiếng Anh: “Tìm một ai đó thật hấp dẫn”. Thành ngữ tiếng Anh.
 • Đây là một thuật ngữ.

Tìm ai đó rất hấp dẫn Tiếng Anh là gì?

Tìm một người rất hấp dẫn bằng tiếng Anh, rất quan tâm đến tiếng Anh (ai đó).

Ý nghĩa – giải thích

bạn biết (của ai đó) tiếng Anh tốt có nghĩa là tìm một ai đó rất hấp dẫn. Thành ngữ tiếng Anh. .

Cái này Cách dùng have the hots for (ai đó) trong tiếng Anh. cái này thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Cập nhật lần cuối vào năm 2022.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ có sự nóng bỏng cho (ai đó) Tiếng Anh là gì? (hoặc giải thích, thấy ai đó rất hấp dẫn. Thành ngữ tiếng Anh. What does it mean?) . Định nghĩa (ai đó) thuộc về ngôn ngữ tiếng Anh cái gì? Hots for (someone) với ý nghĩa, ví dụ, sự khác biệt và cách sử dụng Tiếng Anh / Tìm một cái rất hấp dẫn. Thành ngữ tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để biết các thành ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn. Chúng được cập nhật liên tục. Digital Dictionary là website giải thích nghĩa của các loại từ điển đặc biệt dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?