191 Autodesk application manager là gì? mới nhất

thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
trình quản lý ứng dụng autodesk

Hình ảnh cho thuật ngữ Autodesk Application Manager

một chương trình phần mềm tự động tải xuống và cập nhật các ứng dụng Autodesk theo yêu cầu của người dùng

Xem các nghĩa khác của từ này

Điều khoản Trình quản lý ứng dụng Autodesk

 • quả_mã_hồng là gì?

 • Deindex là gì?

 • Reup là gì?

 • Ứng dụng MS-DOS là gì?

 • CF trong SEO là gì?

 • Chỉ số DA là gì?

 • PBN là gì?

 • kēburu tiếng Nhật là gì?

 • レッック tiếng Nhật là gì?

 • míní tiếng Nhật là gì?

Môn học chuyên đề công nghệ thông tinĐịnh nghĩa là một khái niệm

Trình quản lý ứng dụng Autodesk là gì??

Autodesk là viết tắt của Trình quản lý ứng dụng một chương trình phần mềm tự động tải xuống và cập nhật các ứng dụng Autodesk theo yêu cầu của người dùng

 • Autodesk Application Manager là một chương trình phần mềm tự động tải xuống và cập nhật các ứng dụng Autodesk khi người dùng yêu cầu.
 • Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chương trình tự động tải xuống và cập nhật các ứng dụng Autodesk theo yêu cầu của người dùng là gì?

Trong tiếng Anh, nó có nghĩa là Autodesk Application Manager, một chương trình phần mềm tự động tải xuống và cập nhật các ứng dụng Autodesk theo yêu cầu của người dùng.

Ý nghĩa – giải thích

Trình quản lý ứng dụng Autodesk có nghĩa là một chương trình phần mềm tự động tải xuống và cập nhật các ứng dụng Autodesk theo yêu cầu của người dùng.

Cái này Cách sử dụng Trình quản lý ứng dụng Autodesk. cái này thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Cập nhật lần cuối vào năm 2023.

Tóm lược

Trên đây là những thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ công nghệ thông tin Trình quản lý ứng dụng Autodesk là gì?? (hoặc giải thích ý của bạn về một chương trình phần mềm tự động tải xuống và cập nhật các ứng dụng Autodesk theo yêu cầu của người dùng?) . Trình quản lý ứng dụng Autodesk Định nghĩa gì? Ý nghĩa, Ví dụ, Sự khác biệt và Hướng dẫn Sử dụng Trình quản lý Ứng dụng Autodesk / Phần mềm tự động tải xuống và cập nhật các ứng dụng Autodesk theo yêu cầu của người dùng. Vui lòng truy cập tudienso.com để biết thông tin về các thuật ngữ đặc biệt trong các ngôn ngữ Anh, Hoa, Nhật, Hàn… được cập nhật thường xuyên. Digital Dictionary là website giải thích nghĩa của các loại từ điển đặc biệt dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?