191 출장하다 tiếng hàn là gì? mới nhất

thông tin thuật ngữ

Hàn Quốc
Jeon Hae

hình ảnh cho hạn

Chuyến công tác (/chul-jang-ha-da/).
thuộc về Công ty chuyên về tiếng Hàn.

Xem các nghĩa khác của từ này

Các thuật ngữ liên quan đến tiếng Hàn

 • Otekigyou tiếng Nhật là gì?

 • torishimariyaku tiếng Nhật là gì?

 • yuukyuukyuuka tiếng Nhật là gì?

 • kopīki tiếng Nhật là gì?

 • gae-i(dang)/haeo(dang) trong tiếng Hàn là gì?

 • jeongi jeon trong tiếng Hàn là gì?

 • haugae-ma trong Tiếng Hàn Quốc là gì?

 • dall trong tiếng Hàn là gì?

 • jeonghae trong tiếng Hàn là gì?

 • gaegi trong tiếng Hàn là gì?

Chủ thể Chủ đề trong công tyĐịnh nghĩa là một khái niệm

Tiếng Hàn là gì??

jeonghaeng có nghĩa là Hàn Quốc Chuyến công tác (/chul-jang-ha-da/)

 • jeonghaeda nghĩa là đi công tác trong tiếng Hàn (/chul-jang-ha-da/) tiếng Hàn chuyên ngành.
 • Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành công nghiệp trong công ty.

Đi công tác (/chul-jang-ha-da/) Tiếng Hàn là gì?

Chuyến công tác (/chul-jang-ha-da/) có nghĩa là jeonghaeng trong tiếng Hàn.

Ý nghĩa – giải thích

Hàn Quốc Chuyến công tác (/chul-jang-ha-da/) có nghĩa là công ty trong tiếng Hàn.

Cái này Cách sử dụng trong tiếng Hàn như thế nào?. cái này Thuật ngữ tiếng Hàn đặc biệt Cập nhật lần cuối vào năm 2023.

Bản tóm tắt

Trên đây là những thông tin về công ty giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tiếng Hàn là gì?? (hoặc Giải thích về chuyến công tác (/chul-jang-ha-da/). Bằng tiếng Hàn chuyên ngành. Nó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa trong tiếng Hàn Cái này là cái gì? Tiếng Hàn Quốc / Chuyến công tác (/chul-jang-ha-da/) ý nghĩa, ví dụ, sự khác biệt và hướng dẫn sử dụng. Bằng tiếng Hàn trong công ty.. Truy cập tudienso.com để biết thông tin về các thuật ngữ đặc biệt bằng tiếng Anh. , Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… được cập nhật liên tục. Digital Dictionary là website giải thích nghĩa của các loại từ điển đặc biệt dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?