189 Soạn văn bài Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện mới nhất

Soạn văn bài Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Câu 1 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp.

Trả lời:

Các em lắng nghe nhận xét của thầy (cô) giáo về bài viết.

Câu 2 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Chữa bài:

Trả lời:

a) Tham gia chữa những lỗi chung dưới sự hướng dẫn của thầy cô.

b) Đọc lại bài làm của em, lời phê của thầy cô.

c) Tự chữa bài làm của em:

– Tự chữa lỗi trong bài làm theo yêu cầu của thầy cô.

– Trao đổi với bạn để kiểm tra kết quả chữa lỗi.

Câu 3 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Học tập những đoạn văn, bài văn hay:

Trả lời:

– Nghe đọc một số đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn.

– Thảo luận để tìm ra cái hay của đoạn văn, bài văn được giới thiệu.

Câu 4 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn.

Trả lời:

Học sinh tự làm.

Xem thêm:  Soạn bài Luật thơ lớp 12