189 Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Quê hương mới nhất

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Quê hương

Câu 1 (trang 82 sgk Tiếng Việt 3): Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa.

Trả lời:

Chữ Quê trong đầu bài và các chữ ở đầu mỗi câu thơ đều phải viết hoa.

Câu 2 (trang 82 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống et hay oet

Trả lời:

Em bé toét miệng cười, mùi khét, cưa xoèn xoẹt, xem xét.

Câu 3 (trang 82 sgk Tiếng Việt 3): Viết lời giải các câu đố:

Trả lời:

a) Đó là các chữ lá và là (ủi).

b) Đó là các chữ: co, cò và cỏ.

Xem thêm:  Tả hoạt động của cô giáo trong một tiết học