185 Dự đoán điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội năm 2021 mới nhất

nội dung

  • Tiêu chí xét tuyển học bạ 2021 Đại học Lao động – Xã hội
  • Kết quả hoạt động của Trường Đại học Lao động – Xã hội trong 2 năm qua
  • Dự đoán năm 2021 của trường Đại học Lao động Xã hội

Tiêu chí xét tuyển học bạ 2021 Đại học Lao động – Xã hội

Trường Đại học Lao động – Xã hội công bố điểm chuẩn hệ đào tạo đại học chính quy năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ).

Điểm chuẩn xét tuyển vào trường Đại học Lao động Xã hội năm 2021 từ 18 đến 24 điểm.

Trụ sở chính: Số 43 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy.

ngành giáo dục

Mã ngành

Tổ lễ tân

điểm xét tuyển
Dịch vụ công cộng 7760101 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

Văn, sử, địa

21.60
Tâm lý 7310401 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

Văn, sử, địa

21.30
Quản trị nhân sự 7340404 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

21,90
Nền kinh tế 7310101 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

18.00
luật kinh tế 7380107 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

21.40
Kế toán viên 7340301 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

20,80
Bảo hiểm 7340204 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

18.00
quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

21.00
Kiểm toán 7340302 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

18.00
Hệ thống quản lý thông tin 7340405 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

18.00
Tài chính là ngân hàng 7340201 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

20,25
Công nghệ thông tin 7480201 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

18,75

Cơ sở TP.HCM Điểm xét tuyển:

ngành giáo dục Mã ngành Tổ lễ tân điểm xét tuyển
Dịch vụ công cộng 7760101 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

toán địa lý hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

Văn, sử, địa

18.00
Tâm lý 7310401 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

toán địa lý hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

Văn, sử, địa

20.00
Quản trị nhân sự 7340404 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

toán địa lý hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

24.00
Nền kinh tế 7310101 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

toán địa lý hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

18.00
luật kinh tế 7380107 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

toán địa lý hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

21.50
Kế toán viên 7340301 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

toán địa lý hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

21.50
Bảo hiểm 7340204 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

toán địa lý hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

18.00
quản trị kinh doanh 7340101 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

toán địa lý hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

23.00
Hệ thống quản lý thông tin 7340405 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

toán địa lý hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

18.00
Tài chính – Ngân hàng 7340201 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

toán địa lý hóa học

Toán, văn, tiếng Anh

22.00

Kết quả hoạt động của Trường Đại học Lao động – Xã hội trong 2 năm qua

Thông tin tóm tắt chỉ tiêu Đại học Lao động xã hội năm 2019 và 2020

STT Tên ngành kết hợp chủ đề Điểm chuẩn 2019 Điểm chuẩn 2020
người đầu tiên Dịch vụ công cộng A00, A11, D01, C00 14 15
2 Tâm lý A00, A01, D01 14 15
3 Tâm lý C00 14,5 15
4 Quản trị nhân sự A00, A01, D01 14 15
5 Kinh tế (kinh tế lao động) A00, A01, D01 14 15
6 luật kinh tế A00, A01, D01 14 15
7 Kế toán viên A00, A01, D01 14 15
số 8 Bảo hiểm A00, A01, D01 14 14
9 quản trị kinh doanh A00, A01, D01 14 15
mười quản trị kinh doanh C00 14,5 15

Dự đoán năm 2021 của trường Đại học Lao động Xã hội

Điểm chuẩn 2020 Đại học Lao động và Xã hội Hà Nội hầu như không phân biệt giữa các ngành. Điểm chuẩn Đại học Lao động Xã hội năm 2021 cao hơn một chút so với năm 2020. Nếu được từ 17 điểm trở lên, bạn có thể mạnh dạn thực hiện nguyện vọng của mình.

Đại học Lao động Xã hội là trường chuyên đào tạo nhân lực ngành kinh tế – xã hội ở nước ta. Dựa trên các chỉ tiêu của Đại học Công tác xã hội những năm qua, có thể kết luận Đại học Lao động xã hội và các vấn đề xã hội sẽ tăng từ 1-2 điểm vào năm 2021, một số chuyên ngành có thể không thay đổi.

Năm 2021, dự đoán điểm chuẩn của trường lao động cấp xã ở mức trung bình, có thể lên tới 17-22 điểm. Với số điểm này, sẽ là cơ hội học tập cho nhiều học sinh.