175 Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần 2022 mới nhất

Kế toán trưởng là một chức danh quan trọng đối với các chủ thể doanh nghiệp nói chung và công ty cổ phần nói riêng. Tuy nhiên, những thông tin pháp lý về kế toán trưởng vẫn còn xa lạ với nhiều người. Vì vậy, rất nhiều câu hỏi đặt ra trong quá trình điều hành doanh nghiệp, ví dụ: Công ty cổ phần có nhất thiết phải có kế toán trưởng không? Điều kiện để trở thành kế toán trưởng là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần Viết thế nào cho đúng?…

Hiểu được những băn khoăn trên, TBT Việt Nam đã dành riêng bài viết để chia sẻ những thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi mời bạn cùng tham gia:

Có nhất thiết phải có kế toán trưởng trong công ty cổ phần?

Pháp luật hiện hành quy định có trường hợp không bắt buộc phải có kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Như sau:

– Phòng kế toán trong khu vực công bao gồm: Phòng kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; Phòng kế toán tài chính ngân sách xã, huyện, quyết toán không bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ cử kế toán viên.

– Theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ phải ghi sổ sách kế toán mà không cần bổ nhiệm kế toán trưởng.

– Không bổ nhiệm ngay kế toán trưởng, bổ nhiệm phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định trong thời gian tối đa là 12 tháng.

Công ty cổ phần phải có kế toán trưởng nếu không thuộc các trường hợp trên.

Chú ý:

– Văn bản pháp lý làm căn cứ: Điều 53 Luật Kế toán 2015, Điều 20 Quyết định 174/2016/NĐ-CP.

– Doanh nghiệp siêu nhỏ (theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP)

+ Số lao động tham gia BHXH bình quân trong doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp và xây dựng không quá 10 người/năm và tổng thu nhập trong năm không quá 3 người. tổng vốn không quá 3 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng thu nhập năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

>>> Tham khảo: mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty cổ phần năm 2021

Điều kiện làm kế toán trưởng công ty cổ phần

– Có kiến ​​thức chuyên môn và nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp trở lên.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng.

– Đối với người có thời gian công tác trong lĩnh vực kế toán ít nhất 02 năm, có trình độ chuyên môn kế toán trở lên, có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất 03 năm, có trình độ trung cấp kế toán trung cấp trở lên đối với người có

>>> Tham khảo: Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất năm 2021

Hướng dẫn bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

– Thẩm quyền bổ nhiệm: Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 50 Khoản 2 Luật Kế toán 2015, một trong những nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật tại phòng kế toán là bổ nhiệm kế toán trưởng.

Theo Khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là:

Trường hợp có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần phụ thuộc vào điều lệ của công ty này.

– Nghĩa vụ và quyền của kế toán trưởng

Kế toán trưởng có nhiệm vụ sau đây:

+ Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính kế toán trong phòng kế toán.

+ Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không được sử dụng tài sản của Hội để tư lợi, không được tiết lộ bí mật của Hội, trừ trường hợp được sự đồng ý của ban lãnh đạo. .

+ Lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Kế toán trưởng có các quyền sau đây:

+ Chuyên nghiệp và độc lập trong nghiệp vụ kế toán.

+ Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối hợp thực hiện các công việc có liên quan.

+ Được quyền nhận lương, BHXH, lương ngày theo quy định của Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

– Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần có văn bản đề nghị bộ phận tài chính của công ty mình xin ý kiến ​​về chuyên môn đối với người được đề nghị bổ nhiệm làm kế toán trưởng.

– Sau khi có văn bản thống nhất nêu trên, bộ phận nhân sự của công ty cổ phần kết luận và trình người có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm.

>>> Tham khảo: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc cuối cùng năm 2021

quyet dinh bo nhiem ke toan truong 2

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần cuối cùng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần là quyết định nội bộ. Do đó, hiện nay không có mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần áp dụng chung cho tất cả các công ty. TBT Việt Nam xin chia sẻ biểu mẫu này để các bạn tham khảo và áp dụng.

Tải về từ đây

CÔNG TY ….

Số:…../QĐ-………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Địa danh, ngày……tháng………

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ……………………………….

V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng

– Phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của hội…………………….

– Căn cứ chức năng, quyền hạn của giám đốc;

– căn cứ vào yêu cầu của hoạt động kinh doanh;

– tính đến tiềm năng và chất lượng của nhân viên;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm cán bộ sau:

– Bà…

– Ngày sinh …

– Dân tộc…

– CMND số…

– HKTT…

– Nơi ở hiện nay…

Nhận vị trí: Kế toán trưởng công ty….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

  1. Kế toán trưởng có các quyền sau đây:

+ Chuyên nghiệp và độc lập trong nghiệp vụ kế toán.

+ Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối hợp thực hiện các công việc có liên quan.

+ Được quyền nhận lương, BHXH, lương ngày theo quy định của Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty.

  1. Kế toán trưởng có nhiệm vụ sau đây:

+ Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính kế toán trong phòng kế toán.

+ Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không được sử dụng tài sản của Hội để tư lợi, không được tiết lộ bí mật của Hội, trừ trường hợp được sự đồng ý của ban lãnh đạo. .

+ Lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Điều 3: Ông (bà) …………………… và các thành viên, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác.

người nhận:

– như Điều 3

– Lưu VP

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ghi chú: Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần dưới hình thức này: Giám đốc.

Ở trên Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần Do TBT Việt Nam trình bày. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong khi đọc bài viết, vui lòng liên hệ với chúng tôi hotline 1900 6560 vnđ để được giúp đỡ.

>> Tham khảo: Mẫu Báo cáo tổng hợp công nợ mới nhất 2021

>> Tham khảo: mẫu phiếu thu

>> Tham khảo: Biểu phí mẫu