127 Review sách – Cha Giàu Cha Nghèo mới nhất

3 bài học lớn từ cuốn Cha Giàu Cha Nghèo :
+ Ý tưởng đầu tiên : Người giàu không làm việc vì tiền bạc
+ Ý tưởng thứ hai : Tài sản và tiêu sản
+ Ý tưởng thứ 3 : Nghĩ tới việc kinh doanh của chính mình

Nguồn: anh DANG HNN

Nguồn: https://tiemsachdemen.com