113 Em hãy ghi lại một biên bản xử lí vi phạm trật tự an toàn giao thông mới nhất

Em hãy ghi lại một biên bản xử lí vi phạm trật tự an toàn giao thông

Hướng dẫn

SỞ GTCC Hà Nội Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Công an quận Cầu Giấy Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:………. BB/TLTV, PT ——— —————

BIÊN BẢN XỬ LÍ VI PHẠM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

– Căn cứ điều…, điều…, điều… Pháp lệnh xử lí vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày…. tháng… năm;

– Căn cứ quyết định/ Biên bản số:… ngày…. tháng….. năm….. do:

Ỏng (bà):……

Chức vụ:…….

Kí về việc:….

Hôm nay, hồi 12 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2009 Tại ngã tự đường Xuân Thuỷ – Phạm Hùng

Tôi Đặng Quang Nam Cấp bậc:……………. Chức vụ:…..

Đơn vị công tác: Phòng CSGT quận cầu Giấy

Tiến hành lập biên bản xử lí vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với bà Ngô Thanh Tùng

Là chủ sở hữu chiếc xe máy mang biển số 29 Z1 93XX

Nơi cư trú (hoặc địa chỉ): cầu Giấy, Hà Nội

Nghề nghiệp (hoặc lĩnh vực hoạt động): Kinh doanh

Vi phạm phần đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ gây cản trở trật tự an toàn giao thông.

– Biện pháp xử lí:

+ Tạm thu giữ giấy tờ xe trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2009 đến ngày 17 tháng 05 năm 2009

+ Thu phạt hành chính bằng tiền mặt trị giá 200.000đ (hai trăm nghìn đồng chẵn)

Xem thêm:  Dựa trên đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều, hãy kể lại sự kiện Mã Giám Sinh đến mua Kiều

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản đựơc giao cho cá nhân vi phạm và một bản lưu hồ sơ.

Biên bản lập xong hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng kí tên dưới đây.

Người vi phạm Người lập biên bản

Tùng Nam

Ngô Thanh Tùng Đặng Quang Nam

Thu Trang