11 Muối khan là gì? Một số bài tập liên quan đến muối khan  mới nhất

Muối khan là gì và dạng bài tập liên quan đến muối khan xuất hiện thường xuyên trong các bài tập tính toán môn Hóa học. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu muối khan là gì và dạng bài tập liên quan đến muối khan nhé.

Định nghĩa muối khan là gì?

Muối khan được hiểu là muối khô mất nước hoàn toàn, không pha nước hay còn gọi là loại muối không chứa nước và có được là nhờ quá trình cô cạn dung dịch, tách nước ra khỏi dung dịch muối để cuối cùng thu được muối khan. Muối ăn cũng đc coi là một loại muối khan. Trong công nghiệp cũng như trong ngành hóa học, muối khan có công thức CuSO4 hoặc MgSO4, khô và không pha nước.

muoi-khan-la-gi-hinh-anh
Một số dạng muối khan.

Công thức tính khối lượng muối khan

Khối lượng muối khan = Khối lượng kim loại + Khối lượng gốc axit

Bài tập tìm khối lượng muối khan

Cho 0,56 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng, dư thấy có 0,224 lít khí thoát ra (đktc). Khối lượng muối khan thu được? 

 1. 2,00 gam 
 2. 2,40 gam 
 3. 3,92 gam 
 4. 1,96 gam 

Đáp án hướng dẫn giải 

nSO42- = nH2SO4 = nH2 = 0,224/22,4 = 0,01 mol 

m muối sunfat = mkim loại + mSO42- = 0,52 + 0,015.96 = 2,00 gam 

Câu 2. Cho 2,4 gam một kim loại B thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc)

 1. a) Viết PTHH phản ứng xảy ra
 2. b) Xác định tên kim loại B
 3. c) Tính khối lượng muối sau phản ứng 

Đáp án hướng dẫn giải bài tập 

 1. a) PTHH:   B + 2HCl → BCl2 + H2
 2. b) MA = 2,4/0,1 = 24 

Vậy A là Mg 

 1. c) mmuối tan = 0,1.(24+ 35,5.2) = 9,5 gam 

Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 10g hôn hợp Zn và Fe trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 4,48l khí H2 (đktc). Cô cạn thu được muối khan. Khối lượng muối khan thu được là?

Đáp án hướng dẫn giải 

Ta có: Số mol khí H2 = 4,48/22,4 = 0,2 (mol)

Các phương trình hóa học

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 

Theo các phương trình phản ứng nhận thấy: nHCl = 2.nH2 = 0,4 (mol)

Áp dụng ĐLBTKL ta có:

Khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng axit – khối lượng H2 = 10 + 0,4.36,5 – 0,4.2 = 23,8 (g)

Vậy: Khối lượng muối thu đc là 23,8 g

Câu 4. Hoà tan hoàn toàn 22 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe bằng dd HCl dư, sau phản ứng thu được 8,96 lit khí (đktc) và dd X. Khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch là?

 1. 71,0g
 2. 91,0 g
 3. 90,0 g
 4. 50,4 g

Đáp án hướng dẫn giải 

n H2 = 8,96/22,4 = 0,4 (mol)

2HCl → H2

nHCl = 2nH2= 0,4.2 = 0,8 (mol)

=> nCl- = nHCl = 0,8 (mol)

m muối = m kim loại + mCl- = 22+ 0,8.35,5 = 50,4 (gam)

Bài viết trên là những chia sẻ của chúng tôi về muối khan là gì và một số bài tập tính toán liên quan. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích giúp các bạn hiểu về muối khan và dễ dàng giải bài tập liên quan đến muối khan.