Thông tin liên hệ
Cổng thông tin giáo dục - Education Network
Các thông báo lỗi hệ thống, báo lỗi nội dung hoặc các thắc mắc khác xin quí bạn đọc liên hệ qua địa chỉ:
Ban quản trị website - Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Địa chỉ: Phò Nam - Hòa Bắc - Hòa Vang - Thành Phố Đà Nẵng
Điện thoại: (05113)770 213


----------------------------------
Xin chân thành cảm ơn trước !