Thông tin liên hệ
Cổng thông tin giáo dục - Education Network
Các thông báo lỗi hệ thống, báo lỗi nội dung hoặc các thắc mắc khác xin quí bạn đọc liên hệ qua địa chỉ:
Ban quản trị website - Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Địa chỉ: Phò Nam - Hòa Bắc - Hòa Vang - TP Đà Nẵng
Điện thoại: (0236)770 213
Thầy: Phạm Minh Vũ - Hiệu Trưởng - DĐ: 0905364445
Thầy: Nguyễn Hoàng Vũ - P. Hiệu trưởng - DĐ: 0905494275
----------------------------------
Vị trí trường thcs Nguyễn Tri Phương trên bản đồ
Xin chân thành cảm ơn trước !
 X - Mời click chuột vào đây để đóng cửa sổ này!