Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 - Thcs Nguyễn Tri Phương
Scroll To Top
TRANG CHỦ TRANG CHỦ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN » Văn bản Trường

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/09/2013 10:44 | Người đăng bài viết: Trần Phước Hoàn | Đã xem: 777 | Phản hồi: 0
Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013,  Dự thảo phương hướng  nhiệm vụ năm học 2013-2014

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014

 
       PGD&ĐT  HOÀ VANG
THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

 
   
 

       Số:             /TKNH-NTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
    Hòa Bắc, ngày 18  tháng 9  năm 2013    
            
           
                             ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012-2013
                                DỰ THẢO PHƯỚNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014
                                                                       Phần thứ I 
                                      Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học  2012-2013
 
I.Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm  năm học 2012-2013:
 1-Về công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý:
               -Trong năm học 2012-2013 BGH đã tham mưu cho Đảng ủy xã Về công tác huy động học sinh ra lớp. Đồng thời vào năm học nhà trường đã tổ chức quán triệt cho toàn thể CC-VC trong đơn vị về Chỉ thị 34/TC-TW về đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức Đảng trong nhà trường; phát huy vai trò lãnh đạo tư tưởng chính trị, công tác chuyên môn; Phối hợp với Công đoàn nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh",  “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Mọi người đã hưởng ứng các cuộc vận động đã tạo thành phong trào hành động  rộng lớn được đội ngũ GV-NV nhà trường hưởng ứng; Dân chủ trường học được phát huy; nền nếp, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật trong công tác và giảng dạy được nâng lên, tạo động lực cho quá trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp giáo dục. Môi trường sư phạm của nhà trường thực sự tiến bộ; tình cảm đồng nghiệp, tình thầy trò được củng cố và tăng cường; trên cơ sở đó nhà trường thường xuyên nhắc nhở giáo viên nhân viên trong đơn vị luôn luôn  nhận thức đúng vấn đề và tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để thực hiện tốt cuộc vận động, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo;
1.1-Về thực hiện nhiệm vụ năm học :
            -Ban lãnh đạo trường thường xuyên quán triệt điều lệ trường trung học nhằm giúp cho CBVC biết và tăng cường trách nhiệm trong việc giáo dục và dạy học của mình .
            -Tất cả các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, nội dung thực hiện nhiệm vụ năm học đều công khai, triển khai cho toàn thể CC-VC biết để thực hiện. BGH đã giao cho các tổ chuyên môn  chủ động thực hiện các chuyên đề, chủ động bàn các biện pháp dạy học theo bộ môn phù hợp với từng đối tượng học sinh …vv
            -Về thực hiện quy chế chuyên môn, chương trình, chuẩn kiến thức, đổi mới phương pháp  giảng  dạy:
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ngành  nhà trường đã bố trí các giáo viên  giảng dạy theo chương trình , dạy đủ các môn theo quy định .
Tham gia đầy đủ các lần sinh hoạt chuyên môn do cụm hoặc Phòng tổ chức ở tất cả các bộ môn .
Trong quá trình giảng dạy hầu hết các giáo viên đều sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho dạy và học , bám sát yêu cầu của bộ môn về kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu của SGK ; đồng thời lãnh đạo của trường luôn tạo điều kiện thuận lợi và cũng yêu cầu giáo viên vận dụng hợp lý các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo học tập của học sinh.
            -Thực hiện việc tổ chức kiểm tra  đánh giá học sinh :
Về công tác kiểm tra bài học đánh giá học sinh các thầy cô giáo đều vận dụng được sự đòi hỏi học sinh hiểu bài , thực hiện theo đúng quy định cột điểm .
Về công việc tổ chức thực hiện giảng dạy và giáo dục, nhà trường đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Ngành ; đồng thời trong quá trình giảng dạy đội ngũ các thầy cô giáo bộ môn thường trao đổi bàn bạc và thống nhất phương pháp gỉảng dạy ; đánh giá mặt mạnh và các thiếu sót ,nhược điểm  và tổ chức góp ý tìm phương pháp dạy phù hợp.
             -Việc tổ chức dạy tự chọn :Nhà trường tổ chức dạy theo chủ đề bám sát cho tất cả các khối lớp với chương trình đã thống nhất. Trong đó chủ yếu là môn tiếng Anh, toán và Ngữ văn.
            -Kết quả tham gia cac kỳ thi :
           -Có tham gia dự thi giải toán trên máy  Casio nhưng không đạt giải.
          -Tham gia bài dự thi “Em viết về người thầy đạt giải 3 cấp huyện.
          -Tham gia dự thi HSG cấp huyện đạt 2 giải KK môn Ngữ Văn lớp 8
          -Tham gia dự thi “Dạy theo chủ đề tích hợp” của GV THCS đạt 1 giải KK cấp huyện.
1.2-Đánh giá công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở :
            Theo nội dung chỉ đạo tại Nghị định 71/NĐ-CP về công khai tất cả những vấn đề liên quan đến kế hoạch, chế độ chính sách, tài chính ..vv nhà trường đã thực hiện đầy đủ và cập nhật thường xuyên những vấn đề liên quan đến CC-VC . Đồng thời nhà trường cũng công khai các nội dung theo Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT để nhân dân , học sinh biết.
            Kết quả : đến thời điểm báo cáo nhà trường không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
1.3-Về công việc quản lý dạy thêm –học thêm : Trường không có GV đăng ký dạy thêm.
1.4-Công tác quản lý hành chính, văn thư lưu trữ, thông tin báo cáo:
           Công tác quản lý hành chính được tăng cường từ các tổ chuyên môn đến văn phòng và từng CBQL. Cụ thể là hồ sơ chuyên môn được lưu trũ , săp xếp khoa học. Công tác thông tin , báo cáo đầy đủ. Tuy nhiên do nhiều lý do nên đôi lúc còn chậm về công tác báo cáo chưa kịp thời.
1.5-Đánh giá về công tác tổ chức các hoạt động thi đua trong đơn vị:
            Thi đua là hoạt động thường xuyên liên tục của mỗi cá nhân và tập thể. Trong học kỳ qua nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua trong học sinh và giáo viên nhân viên. Mỗi tháng có một chủ đề để thi đua: Tháng 9 thi đua về ATGT, tháng 10 thi đua Dạy tốt – học tốt , tháng 11 Tôn sư trọng đạo , tháng 3 Tiến bước lên Đoàn vv… Nhà trường đã phối hợp với Công đoàn tổ chức vận động mọi người trong đơn vị ký cam kết thực hiện thi đua theo từng nhiệm vụ , từng bộ phận để góp phần cho nhà trường hòan thành nhiệm vụ.
1.6-Công tác kiểm tra nội bộ:
            -Hiệu trưởng đã lập kế hoạch về công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên đề của trường và của  tổ gởi cho tổ chuyên môn thực hiện và quản lý ở tổ chuyên môn  theo kế hoạch .
            -Trong  năm học các tổ chuyên môn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và dự giờ giáo viên một cách nghiêm túc . Thông qua đó góp ý và thảo luận nhằm rút kinh nghiệm về phương pháp lên lớp, cách soạn giáo án hay thiết kế bài dạy vv.
           -BGH thường xuyên theo dõi quản lý công tác nghiệp vụ của giáo viên , tham dự các tiết GV thao giảng cấp tổ hay trường và đánh giá xây dựng tiết dạy đôí với GV dạy giỏi và góp ý đối với các giáo viên khác .Hằng tuần , các tổ chuyên môn có kế hoạch công tác trong đó có tổ chức thao giảng , thăm lớp , dự giờ .
 
*Kết quả kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo  trong năm học  :
 
TT Tổ chuyên môn Số  GV lượt
được tổ CM kiểm  tra HSSS
Số giáo viên được kiểm tra toàn diện số lần tổ chức
chuyên đề
 
1 Ngữ văn -Sử-Địa 20 lượt 2gv 3
2 Toán Lý 14 lượt 1gv 3
3 Anh-Nhạc-Hoạ 08 lượt 0gv 2
4 Hoá Sinh 24 lượt 2gv 3
 
            -Ngoài ra BGH đã  tổ chức kiểm tra hồ sơ  cá nhân  của  giáo viên:
            -HT kiểm tra phòng học bộ môn, khu nội trú, hồ sơ cá nhân của giáo viên và nhân viên, hồ sơ sinh hoạt nhóm chuyên môn  .
            -Kiểm tra việc chấm trả bài của GV được thực hiện đúng quy định.
            -Kiểm tra hoạt động của phòng bộ môn là : 4 lần.
             Kết quả không có giáo viên nào vi phạm quy chế chuyên môn- nghiệp vụ.Tuy nhiên cần chú ý một số việc cần khắc phục như :Nội dung sổ hội họp ghi chưa cụ thể … .
             *Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo : không có đơn.
            Ngoài ra còn có các hoạt động kiểm tra như:
            -Kiểm tra việc hoạt động của giáo viên trên lớp;Kiểm tra thực hiện cập nhật điểm số vào sổ điểm lớp
            -Kiểm tra hoạt động của GVTPT Đội
            -Kiểm tra công tác tài chính .
           -Kiểm tra vệ sinh môi trường; Kiểm tra y tế học đường
           -Kiểm tra việc học tập của HS khu nội trú.vv…
1.7-Đánh giá về  công tác kiểm tra hồ sơ sổ sách của tổ trưởng các bộ môn :
            -Trong năm học các tổ trưởng bộ môn đã cố gắng thực hiện công việc của mình như : kiểm tra sổ đầu bài , kiểm tra hồ sơ của giáo viên  và quy chế chuyên môn ; nhận xét chung việc kiểm tra hồ sơ của giáo viên  như sau :
           -Trong thời gian soạn bài ,giảng dạy,tất cả giáo viên đều thực hiện nghiêm túc qui trình lên lớp và thiết kế bài dạy , Các loại hồ sơ khác thực hiện đầy đủ .
            Tuy vậy, cần khắc phục một số việc như :
          - Việc sử dụng sổ đầu bài cần ghi tốt hơn .Dạy bù các ngày do lụt lội GV không ghi cụ thể.
1.8-Công tác hoạt động của Hội đồng trường:
           Hội đồng trường hoạt động theo điều lệ trường trung học cơ sở bao gồm các hoạt động như :
           -Công tác giám sát các hoạt động của CC-VC trong đơn vị về việc dạy học, các hoạt động GDNGLL; công tác tài chính và công khai tài chính , các chế độ chính sách của CC-VC  và  của học sinh dân tộc
2- Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục:
            -Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Đây là cuộc vận động nhằm làm cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên có nhận thức sâu sắc về các nội dung cơ bản và giá trị lớn lao của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua cuộc vận động này mỗi CC-VC luôn coi đây là  trách nhiệm cụ thể, thiết thực. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng hiệu quả công tác, đưa việc “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh” trở thành công việc thường xuyên hằng ngày : Luôn thực hiện tốt các chuẩn mực về đạo đức nhà giáo, xây dựng cho mình kế hoạch rèn luyện đạo đức ,lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức  về  lòng yêu nghề của giáo viên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học và nâng cao hơn nữa công tác giáo dục đạo đức  học sinh  nâng cao chất lượng dạy học
             -Về thực hiện các cuộc vận động  2 không , cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Qua các cuộc vận động đã làm cho ý thức của mỗi thầy cô giáo luôn cố gắng xây dựng bản thân mình là những tấm gương sáng về đạo đức, luôn luôn khiêm tốn, không tự cao tự đại, hết lòng vì HS thân yêu.
 Luôn đổi mới về chuyên môn nâng cao chất lượng dạy học,tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chuyên môn với tinh thần nghiêm túc,thực chất, nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển bền vững. Thực hiện trong kiểm tra, đánh giá ,xếp loại trung thực ,khách quan,công bằng.Giáo viên đã đổi mới phương pháp dạy học,bám sát chuẩn kiến thức- kĩ năng; theo chương trình giảm tải của Bộ Giáo Dục.
 Học sinh đã  có đổi mới phương pháp tự học, tích cực, chủ động, sáng tạo vươn lên trong học tập. Các giáo viên thường xuyên tăng cường giáo dục đạo đức học sinh.
             -Về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:
 Cán bộ , viên chức trong nhà trường  đều có ý thức biết bảo vệ, giữ gìn cảnh quan sư phạm của nhà trường, lớp xanh - sạch - đẹp; luôn giáo dục học sinh ý thức bảo quản tốt các loại bàn, ghế, các thiết bị đồ dùng phục vụ dạy học…của nhà trường.
2.1-Kết quả Chất lượng 2 mặt như sau:  
           
Khối lớp Số lượng HẠNH KIỂM CUỐI NĂM 2012-2013
Tốt Khá Tbình Yếu TB ­
 SL TL %  SL TL %  SL TL %  SL TL %  SL TL %
6 52 34 65.4% 18 34.6 0         100.0
7 84 69 82.1% 14 16.6% 1 1.19%       100.0
8 52 23 44.2% 27 51.9% 2 3.8%       100.0
9 56 42 75% 14 25% 0         100.0
TT 244 168 68.8% 73 29.9% 3 1.22%       100.0%
NH: 2012-2013   68.8%   29.9%   1.22     244 100%
NH: 2011-2012   64.7%   32%    3.30%     275 100%
So sanh với năm học
2011-2012
+4.1% -2.1% -2.08%        
 
Khối lớp Số lượng HỌC LỰC CUỐI NĂM  2012-2013
Giỏi Khá Tbình Yếu Kém TB ­  
 SL TL %  SL TL %  SL TL %  SL TL %  SL TL %  SL TL %
6 52 4 7.7% 20 38.58% 24 46.15% 4 7.7%        
7 84 13 15.4% 25 29.7% 37 44% 9 10.7%        
8 52 8 15.4% 18 34.6% 18 34.6% 6 11.5% 1 1.9%    
9 56 0 0.0 10 17.8% 45 80.4% 1 1.8%        
TT 244 25 10.3% 73 29.9% 125 51.2% 20 8.1% 1 0.41% 223 91.4%
NH: 2012-2013   10.3%   29.9%   51.2%   8.1%   0.41% 223 91.4%
NH: 2011-2012   10.2%   29.8%   51.6%   8.4%     252 91.6%
So với năm học
2011-2012
+0.1% + 0.1% - 0.4% - 0.3%                    - 0.2%
 
 2.2-Về công tác giáo dục học sinh dân tộc:
            BGH và các thầy cô giáo bộ môn, GVCN thường xuyên thăm HS nội trú,khuyến khích các em học bài cũ và làm bài tập về nhà. Các giáo viên đã tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh dân tộc để nâng cao chất lượng giáo dục.
Giáo dục các em kỹ năng sống, thực hiện  nếp sống văn hoá trong trường học, thực hiên tốt nội quy khu nội trú và văn hóa ứng xử.
Chế độ cho các em luôn được bảo đảm đủ đúng có chất lượng.
Kết quả : Khu nội trú không có dịch bệnh xảy ra, học sinh yên tâm học tập; không có học sinh vi phạm nội quy.
2.3-Về Công tác giáo dục đạo đức lối sống; giáo dục truyền thống, an ninh trạt tự,Y tế học đường cho học sinh…: Các thầy cô giáo luôn luôn giáo dục đạo đức cho học sinh lễ phép với mọi người, ứng xử văn minh lịch sự. giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh một số thầy cô bộ môn đã dạy lồng ghép công tác giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua một số bộ môn khác như :Sinh học ,GDCDnhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho các em.
             -Về Đánh giá công tác giáo dục  an ninh trật tự, kỷ luật , tác phong trong học sinh:
Trong các lần sinh hoạt đầu tuần hay trong các đợt sinh hoạt chủ điểm nhà trường đã tổ chức bằng nhiều hình thức nhằm giáo dục các em thực hiện tốt công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm xâm nhập vào trường học, công tác phòng chống ma tuý.Giáo dục ý thức chấp hành tốt an toàn giao thông thông qua các hoạt động ngoại khóa do Đội  TNTP HCM phối hợp tổ chức .
           -Tổ chức quán triệt trong hội đồng nhà trường và học sinh về nội dung Thông tư 23 về trường học an toàn về an ninh trật tự. Ngoài ra  các thầy cô bộ môn, chủ nhiệm đã  phối hợp 3 môi trường giáo dục: gia đình - nhà trường - xã hội để cùng nhau chăm lo công tác giáo dục; các GVCN  đã phối hợp trao đổi thông tin 2 chiều đến phụ huynh học sinh thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau.
Kết quả đến thời điểm cuối tháng 5-2013 nhà trường không có học sinh vi phạm pháp luật, kỷ luật học đường, an toàn trật tự được giữ vững.
             -Công tác y tế học đường, giáo dục vệ sinh môi trường, các hoạt động an toàn giao thông:
 Luôn tuyên truyền cho học sinh biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung, phòng chống các loại bệnh như Cúm, sởi ,tiêu chảy,tay chân miệng, sốt xuất huyết,thủy đậu  ...
            Giáo dục học sinh ý thức thực hiện ATGT, thực hiện bảo vệ môi trường, tạo cảnh quang xanh- sạch- đẹp ở nơi ở cũng như trường học . Tổ chức cho các em tham gia lao động dọn vệ sinh trường theo kế họach. Hằng ngày các em dọn vệ sinh lớp và trang trí phòng học sạch đẹp.
Kết quả :Không có học sinh vi phạm ATGT, không  có dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.
2.4-Đánh giá các hoạt động VHVN-TDTT:
             Trong năm học nhà trường đã triển khai hoạt động VH-TDTT cụ thể như múa hát tập thể trong giờ giải lao, tham gia hội thi Em hát dân ca do Phòng GD&ĐT Hòa vang phối hợp với phòng VHTT huyện tổ chức; đồng thời  tổ chức tốt công tác Hội khỏe Phù đổng cấp trường và tham gia tại huyện
           Kết quả :
           + Giải TDTT Cấp huyện :          
                                     1 Giải nhất  môn Nhảy cao Nam
                                     1 giải nhất môn Chạy 400m Nam
                                     1 giải ba môn Cầu lông  Nữ
                                     1 giải ba môn bóng Rỗ Nam
                                     1 giải  nhất môn Bóng đá Nam
                                                           
           +Giải TDTT Cấp Thành phố :   1 giải Nhì đồng đội Nam “Chạy Việt dã Nam - năm 2013”.
                                     1 Huy chương Vàng cá nhân (giải nhất) môn bơi 50m
                                     1 Huy chương Đồng môn bơi 100m nam.
            -Về Văn hóa Văn nghệ: Đội Dân ca của trường đoạt giải A  cấp huyện.                    
            -Về công tác ứng dụng CNTT: Các giáo viên luôn  ứng dụng CNTT trong soạn giảng, sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học. Mỗi giáo viên trong học kỳ vừa qua đều sử dụng nhiều phần mềm trong việc thiết kế bài giảng điện tử.
            Kết quả :         Tổ Toán-Tin có 50 tiết dạy  sử dụng CNTT
                                     Tổ Văn-CD-Sử - Địa có 55 tiết dạy sử dụng CNTT
                                     Tổ Anh- Nhạc-Họa có 20 tiết dạy sử dụng  CNTT
                                     Tổ Hóa-Sinh-TD  có 70  tiết dạy sử dụng  CNTT
            Năm học này có 2 học sinh đoạt giải KK về Phần mềm Sáng tạo “Khoa học kỹ thuật” cấp huyện.
           
3-Phát triển và Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD:
3.1- Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục :
               Lãnh đạo trường đã công khai việc phân công việc giảng dạy và chủ nhiệm lớp. Nhờ vậy mà công tác quản lý từ tổ đến BGH được thực hiện một cách dân chủ và đúng nguyên tắc. Các giáo viên khi được phân công đều nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình.
              Trong năm học Tổ Tóan -lý -Tin đã triển khai 3 chuyên đề : 1-“Phân tích một số ra thừa số nguyên tố”;2-“Khơi dậy lòng say mê học môn Vật lý của học sinh bằng các thí nghiệm ở nhà”;3-“Áp dụng công thức nghiệm để giải phương trình bậc hai dạng ax2 +bx+c=0”.
Tổ Văn-CD-Sử-Địa đã tổ chức 3 chuyên đề: 1-“Sử dụng trò chơi ô chữ trong các tiết bài tập lịch sử”; 2- “Một sô biện pháp giáo dục tinh thần thái độ,ý thức học sinh qua ví dụ phân môn Tiếng Việt”; 3-“Làm thế nào để học tốt các bài tập Địa lý”.
Tổ Anh Văn-Nhạc-Họa được 02 Chuyên đề:  1-“Chuẩn bị từ vựng cho các tiết học”;2-“Nâng cao chất lượng học hát cho học sinh lớp 6”.
Tổ Hóa-Sinh-TD đã tổ chức 03 chuyên đề :1-“Phương pháp Grap trong việc hướng dẫn học sinh trong tiết ôn tập môn Hóa học” 2-“Một số bài tập nâng cao thành tích chạy bền” 3-‘Phương pháp phân loại học sinh dựa vào chuẩn kiến thức và kỹ năng”. Đồng thời các tổ đã tham gia 100% các chuyên đề do Phòng GD&ĐT tổ chức.
3.2-Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận và dự nguồn:
            Đây là việc luôn được nhà trường quan tâm; hằng năm đều có tổ chức cho tập thể đơn vị bình chọn đánh giá đề nghị bầu chọn các chức danh theo quy định nhằm làm cơ sở cho việc bố trí cán bộ trong tương lai.
3.3-Một số chuyển biến của đội ngũ trong việc thực hiện QĐ 1866 và chỉ thị 04 của CT UBND thành phố Đà Nẵng:
             Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, UBND thành phố phát động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Cụ thể:
            -Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung:
            -Chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, nội quy, quy định cơ quan;
           -Đeo thẻ chức danh trong quá trình làm việc;
           -Thực hiện đúng kỷ luật lao động, không đi trễ, về sớm;
           -Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, chơi games, đánh bài, uống rượu bia trong giờ làm việc;
           -Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp trong công việc;
           -Trách nhiệm, tận tụy, trung thực, phát huy tính sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;
           -Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc;
           -Không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc mà mình chịu trách nhiệm chính.
 3.4-Nội dung và kết quả  chăm lo xây dựng đội ngũ GVG-CSTĐ:
            Hằng tháng nhà trường đều dành thời gian cho các tổ chuyên môn sinh hoạt, qua đó các tổ xây dựng  và giúp đỡ các cá nhân có nhiều sáng tạo trong dạy học, trong giáo dục đạo đức học sinh để bồi dưỡng nguồn nhân lực. Đồng thời nhà trường đã mạnh dạn phân công giao việc cho một số giáo viên trẻ giữ một số chức vụ  như : Bí thư Đoàn, trưởng bộ môn; ngoài ra còn tạo điều kiện để họ tổ chức viết  kinh nghiệm của mình trong quá trình dạy học, nhờ đó mà trong HK 1 đã có 17 cá nhân viết SKKN trong đó nhà trường đã chọn được 8 đề tài gởi lên PGD xét và chấm chọ được 4 SKKN trong năm học này.
3.5-Về năng lực ứng dụng CNTT: Hiện tại có 100% giáo viên biết xử dụng CNTT trong soạn , giảng và thiết kế bài dạy.
3.6-Việc triển khai  thực hiện đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp:
            Nội dung quy định trong các chuẩn để đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp xét cho cùng thì việc đạt loại tốt ít hơn nhiều.
4-Công tác kế hoạch phát triển giáo dục, tài chính và tăng cường CSVC : 
4.1-Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục :
 
  Số lớp
 
TSHS
đầu năm
Nữ tuyển mới LB HS
DT
C.
đi
bỏ học Số HS cuối học kỳ 1 Tăng
+
Giảm
_
6 2 53 23 52 1 18   2 53 1
7 3 85 41     30   1 84 1
8 2 53 21     13 1/1 nữ   52 1
9 2 57 25     10 1   56 1
TC 9 248 110     71 2 2 244 -4
 
            - Biện pháp thực hiện :
            -GVCN phối hợp với Ban đại diện CMHS lớp theo dõi sĩ số học sinh hằng tháng và tình hình học sinh nói chung ;đặc biệt là các em có nguy cơ bỏ học để báo cáo cho lãnh đạo trường có biện pháp giúp đỡ.
           -Công tác tuyển sinh vào lớp 6 :Tổng số học sinh tốt nghiệp tiểu học trên địa bàn toàn xã là 53  Tổng số là 53  em đạt tỉ lệ 100 % .
           -Duy trì sĩ số :  tỉ lệ     100 %  : 2/248  giảm  2 học sinh. Tỷ lệ 0.81%
           Cụ thể như sau :
           01 HS lớp 6 học kém , thường xuyên nghỉ học , bỏ thi HK 2                          
           01 em lớp 7 (HS lưu ban) học yếu -bỏ thi HK)
           01 em nữ lớp 8 bị tại nạn phải nằm viện lâu dài
           01 em lớp 9 , xin nghỉ học để học nghề.
Đánh giá chung : Nhà trường đã cố gắng nhiều trong việc duy trì sĩ số học sinh đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ của  năm học này.
4.2-Tình hình thực hiện các khoản thu, chi:
           Đầu năm tại Hội Nghị CC-VC nhà trường đã công khai quy chế chi tiêu nội bộ và Hội nghị đã thống nhất theo quy chế.
Về việc quản lý tài chính: Việc cấp phát lương cho CC-VC và tiền ăn cho HSDT được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ; kịp thời; tất cả đều công khai trong CC-VC theo từng quý, học kỳ. Riêng về chế độ của học sinh dân tộc được công khai hằng ngày, cuối mỗi học kỳ tổng hợp và gởi báo cáo công khai cho CMHS dân tộc biết.
4.3-Về công tác quản lý tài sản:
           Tài sản của trường có sổ theo dõi cụ thể,  việc quản lý được thường xuyên theo dõi bảo quản và bảo dưỡng đinh kỳ. Cơ sở vật chất của trường được sử dụng có hiệu quả nhất là các thiết bị phục vụ cho dạy học.
Tự nhận xét việc thực hiện hồ sơ sổ sách kế toán : Hồ sơ ngăn nắp gọn gàng đầy đủ ; thanh, quyết toán kịp thời với phòng GD&ĐT Hoà vang  và với kho bạc nhà nước . Kết  toán cuối năm 2012 về ngân sách khớp và đủ .
4.4-Về công tác tăng cường  CSVC:
           -Kết quả của việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học trong năm 2012:
          -Về thiết bị dạy học : Tổng số kinh phí trên giao là : 41.500.000 (Bốn mươi một triệu năm trăm nghìn đồng y)
 Nhà trường đã tiến hành mua hết 100% số tiền trong đó chủ yếu dùng cho 3 phòng học bộ môn và một số dụng cụ khác phục vụ dạy học.
           -Về Thư viện: Tổng số kinh phí trên giao là : 10.833.000đ
            Trong đó chủ yếu là sách tham khảo 141 bản trị giá:6.539.000đ
            Một số sách khác: STN 128 bản, Trị giá : 4.294.000đồng
            -Nhà trường chấp hành đầy đủ các quy định về các khoản thu theo quy định; thực hiện kế hoạch tài chính cuối năm đúng quy định; công khai đầy đủ theo Nghị định 71/CP của chính phủ  và TT 09 của Bộ GD&ĐT
            -Cảnh quan nhà trường được BGH quan tam đầu tư đúng mực, thường xuyên phân công học sinh và nhân viên lao động vệ sinh sạch đẹp, chăm sóc cây xanh ; học sinh ít vẽ bậy trên tường. Đồng thời nhà trường đã làm nhiều Panô tuyên truyền giáo dục học sinh, có bảng tóm tắc tiểu sử các danh  nhân , anh hùng liêt sỹ cở lớn treo trước các phòng học để học sinh tìm hiểu nhằm góp phần giáo dục truyền thống cho các em.
            III-Kết quả thực hiện mô hình mới trong công tác thi đua:
1-Việc  đã làm được:
            Trong  năm học 2012-2013 với sự quyết tâm của đội ngũ và học sinh nên nhà trường đã  thực hiện chương trình cũng như tham gia các hoạt động khác do Ngành và địa phương tổ chức một cach đầy đủ.
            -Hoàn thành và đạt hiệu quả các nội dung đã đăng ký với  Phòng GD&ĐT cụ thể là:
            1.1-Về việc nâng cao chất lượng HSDT:
            -Đăng ký : 5% HSG; 23% HSK; 72%  HS Trung bình; không có HSDT lưu ban
                       
+Về Học lực
 
HSDT TT Giỏi % Khá % T.bình % Yếu %   TB %
NH: 2012-2013 71 4 5.6 17 24.0 44 62% 6 8.4   65 91.55%
NH: 2011-2012 67 2 2.9 15 22.4 43 64.2 7 10.4   60 89.56%
    +2 +2.7 +2 +1.6 +1 -2.2 -1 2.0     +1.99%
 
  -So sánh :
Kết quả:  HSDT đạt danh hiệu HSG cấp trường là 5.6% (Vượt yêu cầu)
     HS Khá đạt 24%  (vượt chỉ tiêu đăng ký 1%)
            1.2-Về giải TDTT  cấp thành phố : Phấn đấu môn Bơi lội và Điền kinh:
            Kết quả :   1 HCV , 1 HCĐ môn bơi lội
                              1 giải Nhì đồng đội Nam (Việt dã) .
         Trên đây là báo cáo  tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013./.
 


        PGD&ĐT  HOÀ VANG
THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

 
 
 

Số:             /NVNH-NTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

    Hòa Bắc, ngày 18  tháng 9  năm 2013   
            
      Dự thảo
                                                                               Phần II
                             PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2013-2014
            Năm học 2013-2014 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kết luận số 51 –KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với việc  tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở các địa phương; Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2013-2014; Căn cứ Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2013-2014; Quyết đinh số 4218/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND thành phố Đà nẵng về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 2677/SGD&ĐT-GDTrH ngày 26/8/2013 của Sở GD&ĐT Đà Nẵng về Hướng dãn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014; Công văn số 375/PGD&ĐT-THCS ngày 28/8/2013 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  Giáo dục trung học cơ sở năm học 2013-2014.
Trường THCS Nguyễn Tri Phương tiếp tục phát huy kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phòng trào thi đua dạy tốt học tốt, thực hiện các giải pháp đột phá và giải pháp lâu dài, tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:
I-Về  công tác quản lý giáo dục.
1.1- Tiếp tục củng cố đội ngũ của lãnh đạo nhà trường, phân công nhiệm vụ một cách hợp lý nhằm đủ sức  thực hiện các nhiệm vụ của ngành giao, cũng như nhiệm vụ của nhà trường trong năm học .
1.2- Thực hiện tốt việc công khai trong nhà trường  theo Thông tư 09 của Bộ GD&ĐT. Tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện triệt để và có nề nếp công khai minh bạch quá trình quản lý trường học.
1.3- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, hoạt động giảng dạy trong nhà trường. Thực hiện tốt quy chế sủ dụng trang Web của trường.
1.4- Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý trường học (BGH+TTCM…); Kiên quyết không để các hiện tượng vi phạm quy chế dân chủ, mất đoàn kết nội bộ; quản lý thu chi tài chính sai nguyên tắc…
1.5- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ công chức, học sinh, không để xảy ra các hiện tượng vi phạm trong chấp hành pháp luật, chủ trương trong đội ngũ cán bộ viên chức.
1.6- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng nhà vệ sinh trường học, không để xãy ra tình trạng mất vệ sinh, thiết bị hư hỏng…
II- Về tổ chức các hoạt động giáo dục.
-Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gởi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013). Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy , cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “hai tốt” , phong trào “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”
- Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, để giảm tỉ lệ học sinh yếu kém, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT/TU ngày 10/8/2009 của Ban thường vụ thành ủy và Nghị quyết 06/NĐ  của Huyện ủy để hạn chế mức thấp nhất học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật;  Phấn đấu giảm  tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 0,08%.
- Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức học sinh, chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Phấn đấu đạt mục tiêu không có học sinh vi phạm pháp luật, không có bạo lực học đường.
2.1. Thực hiện chương trình các môn học
Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông, Chuẩn kiến thức, kĩ năng cấp học THCS của Bộ GDĐT và tài liệu phân phối chương trình tham khảo của Sở;  nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn của trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, phù hợp với điều kiện của trường;  có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì. Thường xuyên kiểm tra quản lí việc dạy học, ôn tập kiểm tra, đặc biệt là thời kỳ ở các tuần cuối năm học, đảm bảo thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình theo kế hoạch của Ngành. Tiếp tục thực hiện dạy theo hướng tinh giản, thực hiện triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn… nhằm giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 
2.2. Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày
Hiện nay trường có học sinh nội trú  bố trí do vậy phải bố trí giáo viên dạy phụ đạo cho các em HSDT kết hợp với một số học sinh yếu để dạy buổi thứ 2 ; (theo kế hoạch của trường).
2.3. Dạy học tự chọn
Số tiết dạy học tự chọn của các lớp là 2 tiết/tuần. Tổ chức dạy học theo 1 trong 2 cách sau đây:
- Dạy học  môn: Tin học khối 6,7,9
- Dạy học các chủ đề tự chọn nâng cao, bám sát (CĐNC, CĐBS).
Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chủ động lập kế hoạch dạy học các CĐBS (chọn môn học, ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy) cho từng lớp, ổn định trong từng học kì trên cơ sở đề nghị của tổ trưởng chuyên môn và GV chủ nhiệm lớp. GV chuẩn bị kế hoạch bài dạy (giáo án) Chủ đè bám sát với sự hỗ trợ của tổ CM.
2.4.  Dạy học ngoại ngữ
- Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Ngành ở năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, tích cực chuẩn bị các điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
2.5. Giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông
          Hoạt động giáo dục hướng nghiệp (GDHN) được bố trí 9 tiết/năm học đối với các lớp 9 theo các chủ điểm đã được Bộ GDĐT quy định.
2.6. Giáo dục địa phương và dạy học tích hợp
- Về nội dung giáo dục địa phương, tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của các năm học trước.Thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo cho tất cả học sinh dưới nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống; giáo dục pháp luật; tuyên truyền; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo;
2.7. Giáo dục ngoại khóa, thể chất,  y tế trường học
- Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới theo chỉ đạo tại Công văn số 2389/KH-SGDĐT ngày 08/8/2013 của Sở GDĐT, nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả của học sinh, đặc biệt quan tâm học sinh khối 6.
- Ban chỉ đạo các hoạt động giáo dục NGLL cần tổ chức sân chơi  thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, câu lạc em hát dân ca,  trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi  tin học…
- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các cuộc thi do các cấp tổ chức nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh,…
- Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất, kết hợp giáo dục thể chất với giáo dục giới tính, giáo dục môi trường, góp phần đẩy lùi ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội ra khỏi nhà trường.
 - Tổ chức tốt Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường,  nhằm chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Hội Khỏe Phù Đổng cấp thành phố.
 - Thực hiện tốt việc dạy học môn Thể dục; 
 - Thực hiện tốt công tác YTTH  trường học; cán bộ y tế  trường học phải thma gia bồi dưỡng nghiệp vụ do các cấp tổ chức;
-Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh khối 6, nếu có điều kiện thì tổ chức khám cho các khối lớp 7-8-9; Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Vận động học sinh tham gia BHYT và BH Tai nạn. BGH và nhân viên y tế của trường thường xuyên kiểm tra  vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn học sinh khu  nội trú.
 2.8. Giáo dục quốc phòng - an ninh
Thực hiện theo Hướng dẫn nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2013-2014 của Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng và các văn bản hướng dẫn về công tác giáo dục QP-AN của các cấp.
III. Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
- Tham gia đầy đủ công tác  bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, cho giáo viên, nhân viên thiết bị, thư viện, nhân viên phục vụ theo đúng chương trình bồi dưỡng thường xuyên do ngành tổ chức.
- Tham gia có hiệu quả các hội thi giáo viên giỏi cấp trường và huyện, giáo viên chủ nhiệm giỏi ..vv
- Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật trong CBCC, thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” trong trường học.
 IV.Công tác quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất trong trường học:
-Quản lý tài chính theo đúng quy định, thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách. Không để xảy ra tình trạng thu chi trái quy định trong nhà trường.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn lực để bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học;
- Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất trường học, không để xảy ra tình trạng nhếch nhác, mất vệ sinh trong nhà  trường .
V-Thực hiện mô hình mới về công tác thi đua :
Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, thực hiện tốt công tác thi đua trong CC-VC và học sinh .
  Mục tiêu của trương  năm học  2013 -2014 :
-Học lực HSDT : đạt 5 đến 7 % học sinh giỏi
-Trường chuẩn: Đã đạt chuẩn
-Cấp độ KĐCLGD  mức độ  từ 70% đến 75%
-Thư viện: Củng cố xây dựng và giữ danh hiệu đã đạt TVTT
 
+Phấn đấu cuối năm học 2013-2014 học sinh lên lớp:
  Kế hoạch phấn đấu  năm học 2013-2014
Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Tòan trường
Sĩ số 54 52 82 49 237
Lên lớp, TN 53 51 82 49 235
Tỉ lệ lên lớp 98.1% 98% 100% 100% 99.1%
Lưu ban 01 01 0 0 2

Tỉ lệ lưu ban

         

Vào lớp 10 các trường THPT công lập

      49 49
 
-Phấn đấu học sinh giỏi các cấp:
  Kết quả năm 2012 - 2013 Kế hoạch 2013-2014
Khối 8 Khối 9 T trường Khối 8 Khối 9 T trường
Môn văn 2 0 02 1 1 02
Môn toán 0 0 0 2 1 03
Môn vật lý 0 0 0      
Môn hóa học 0 0 0      
Môn sinh vật 0 0 0   1 01
Môn lịch sử 0 0 0   1 01
Môn địa lý 0 0 0   1 01
Môn tin học 0 0 0   1 1
Môn anh văn 0 1 0 1   1
Máy tính nhỏ 0 0 0   1 1
Giải toán qua mạng 0 0 0   0  
           
Cộng: 2   2 4 7 11
             
 
            +Học sinh giỏi cấp huyện là 4 em; cấp thành phố là 7 em
 
Phấn đấu  đạt kết quả  các môn toàn trường (do các tổ đăng ký):
Môn Tổng số % Giỏi % Khá % Trung bình % Yếu Kém

Toán

237 11.0% 26.6% 42.6 19.8  
237 21.1% 34.6% 28.7 15.6  

Tin

237 20.6% 44.5% 34.8 00  

CN

237 30.5% 42.0% 24.4 03.1  
Ngữ  văn 237 05 % 28.7% 59.5 08.0  
Sử 237 54.4% 28.7% 15.6 01.3  
Địa 237 42.6% 35.0% 18.6 03.8  
GDCD 237 51.0% 34.6% 14.1 00  
Ngoại Ngữ 237 10.5% 21.1% 51.5 16.9  
Toàn trường 237 # 27.6% # 32.9% #32.3% 7.6%  
 
Tuy nhiên Lãnh đạo trường đã nghiên cứu và bình quân mức phấn đấu như bảng thống kê dưới đây. Trong quá trình thảo luận đề nghị Hội đồng biểu quyết,
+Phấn đấu cuối năm học 2013-2014 chất lượng học sinh đạt như sau:
        Học lực:
    Giỏi   Khá   Tbinh   yếu   kém    
NH: 2012-2013   10.3%   29.9%   51.2%   8.1%   0.41%   91.4%
NH 2013-2014   15%   35%   43%   7%   0%   93%
Phấn đấu +4.7% + 5.1% - 12.2% - 1.1 %   +0.41                 +1.6%
 
      Hạnh kiểm:
    TỐT   KHÁ   T.bình     Yếu  
NH: 2012-2013   68.8%   29.9%   1.22     244 100%
NH:2013-2014   74%   25%   1%     237  
phấn đấu Tăng 5.2% giảm 4.9% 0.22% 237      
         
          +Phấn đấu cá nhân CB-VC đạt trong năm học 2013-2014 như sau:
          -     Số GV Chủ nhiệm giỏi cấp trường  :  07
-Số giáo viên giỏi cấp huyện          :  10 (trong đó có 1 GVCN giỏi)
-Số giáo viên giỏi thành phố: ……..
-Lao động tiên tiến                         :  32
-Số chiến sĩ thi đua cơ sở                :  08
-Số chiến sĩ thi đua thành phố: ……
 
+Phấn đấu cuối năm học 2013-2014 tập thể đạt danh hiệu sau:
-Tập thể trường :   Tiên tiến Xuất sắc
-Tấp thể Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc
-Liên đội TNTP HCM: Vững mạnh  (tiêu biểu)
-Chi đoàn TNCSHCM: Vững mạnh

                  

Trên đây là dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 .Đề nghị  Các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, bổ sung các giải pháp nhằm giúp cho nhà trường thực hiện đạt hiệu quả.
                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                              Trần Phước Hoàn

Tác giả bài viết: BGH

Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Về đầu bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀO LỚP. NĂM HỌC 2015 - 2016
Xem tại đây
Download tại đây
Em sẽ lấy người đàn ông yêu những đứa con của em, chứ không phải chỉ đơn giản là chìm đắm trong cách tạo ra chúng.

LỊCH CÔNG TÁCღ

THÀNH VIÊNღ

LỊCHღ


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNHღ

THỐNG KÊ TRUY CẬPღ

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 2986

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 74802

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7471078

THĂM DÒ Ý KIẾNღ

Bạn biết http://thcsnguyentriphuong-hoavang.edu.vn qua:

Bạn bè, người thân

Công cụ tìm kiếm (Cốc Cốc, google, Bing...)

Quảng cáo (tạp chí, băng đĩa,...)

Lựa chọn khác

MỖI LÚC MỘT NỤ CƯỜIღ
Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!
Hỗ trợ thiết bị di động.   Liên hệ kỹ thuật - Website được thiết kế bởi: Phạm Văn Phương