HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM MÔN CÔNG NGHỆ THCS, THPT NĂM HỌC 2012-2013 - Thcs Nguyễn Tri Phương
Scroll To Top
TRANG CHỦ TRANG CHỦ

TRANG CHỦ » VĂN BẢN » Văn bản Bộ & Sở

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM MÔN CÔNG NGHỆ THCS, THPT NĂM HỌC 2012-2013

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/09/2013 05:16 | Người đăng bài viết: Trần Phước Hoàn | Đã xem: 1709 | Phản hồi: 0
HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM MÔN CÔNG NGHỆ THCS, THPT NĂM HỌC 2012-2013

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM MÔN CÔNG NGHỆ THCS, THPT NĂM HỌC 2012-2013

Kèm theo Công văn số 2677 /SGDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Sở GDĐT Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013-2014)
 
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CHO MÔN CÔNG NGHỆ BẬC TRUNG HỌC
1. Thiết kế bài dạy (hướng dẫn chung cho các phân môn công nghệ THCS, THPT):
- Thực hiện theo quy định chung của Sở GD&ĐT (GDĐT). Bám sát các nội dung điều chỉnh của Bộ GDĐT (theo Công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung GDPT). Những bài dài, khó, giáo viên lựa chọn nội dung phù hợp với thời gian tiết học. Dạy đủ các tiết thực hành theo quy định của chương trình. 
- Giáo viên căn cứ Tài liệu tập huấn “Dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục phổ thông” và “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng” môn Công nghệ THCS, THPT của Bộ GDĐT (áp dụng từ năm học 2010-2011) để thiết kế bài dạy. Tránh việc soạn bài vượt kiến thức chuẩn gây quá tải cho học sinh. Để bảo đảm việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học, giáo viên có thể soạn giáo án mới hoặc soạn bổ sung cho các tiết không đạt yêu cầu như: vượt kiến thức chuẩn; không thể hiện các hoạt động tổ chức dạy học; bổ sung đầy đủ các nội dung, yêu cầu chỉnh sửa theo chỉ đạo của Bộ. Hiệu trưởng cần quản lý chặt chẽ các khâu soạn, giảng, kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng do Bộ quy định.  
            - Bài soạn phải thể hiện việc đổi mới phương pháp dạy học.
            - Ghi ngày, tháng, năm soạn bài.
             - Kiểm tra, đánh giá: việc soạn thảo đề kiểm tra nhất thiết phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn, không ra đề kiểm tra vượt chuẩn gây quá tải cho học sinh.
2. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn
            - Trường phân công giáo viên dạy môn Công nghệ phù hợp, đảm bảo dạy đủ các khối lớp, cần bố trí ít nhất hai giáo viên dạy một khối lớp (phân môn: Công nghiệp, Nông nghiệp, Phục vụ) để trao đổi chuyên môn, phương pháp bộ môn.
            - Thực hiện sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo quy định của Sở. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, chủ yếu là công tác dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn KT, KN. 
            - Các gáo viên dạy trong cùng khối lớp phải thống nhất các yêu cầu, mục tiêu bài dạy, đặc biệt chú ‎ý bảo đảm các yêu cầu về mức độ kiến thức cần đạt cho từng bài dạy.
            - Việc thao giảng, dự giờ, thực hiện theo yêu cầu của Sở.
- Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải thiết thực, thể hiện sự đổi mới dạy học. Đặc biệt trong năm học này, tập trung thực hiện chủ trương của Bộ về “Chấm dứt dạy học chủ yếu qua đọc - chép”, “Dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng”  và “Mỗi giáo viên thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học”.   
3. Thực hiện phân phối chương trình và phương án dạy học
            3.1. Thực hiện phân phối chương trình: Căn cứ “Tài liệu phân phối chương trình Môn Công nghệ - Dùng cho các trường THCS, THPT, áp dụng từ năm học 2009-2010” và các nội dung chỉnh sửa của Bộ và Sở GDĐT trường sẽ có PPCT sửa đổi phù hợp cho bộ môn.    
            3.2. Thực hiện phương án dạy học: Căn cứ phương án về dạy môn Công nghệ của Bộ GDĐT, các Phòng GDĐT, các trường THPT chọn để thực hiện kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cơ sở vật chất và số lượng giáo viên bộ môn hiện có của đơn vị.
4. Quy định về cột điểm các loại kiểm tra
            Việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ, học kỳ, đánh giá, xếp loại học sinh được thực hiện nghiêm túc theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.
II. MỘT SỐ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO RIÊNG CHO TỪNG CẤP HỌC
1. Cấp THCS
            1.1. Về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học
            Môn Công nghệ có nhiều tiết thực hành, đòi hỏi nhiều thiết bị dạy học, nhà trường có kế hoạch mua sắm đủ các thiết bị tối thiểu theo quy định của Bộ GDĐT, có kế hoạch mua nguyên, vật liệu phục vụ dạy và học thực hành Công nghệ (các dụng cụ, vật liệu dạy các phần điện, may mặc, cắm hoa, chế biến món ăn, tranh ảnh, các máy móc,...). Phương tiện và thiết bị dạy học là đặc biệt quan trọng để đảm bảo chất lượng dạy môn Công nghệ.        
            1.2. Về đội ngũ giáo viên
            Chủ yếu là giáo viên kiêm nhiệm, nên cần tăng cường việc tự bồi dưỡng, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn để giúp đỡ nhau trong việc giảng dạy. Bố trí giáo viên dạy đầy đủ các phân môn Công nghệ ở lớp 6, 7, 8, 9. Để tạo thuận lợi cho công tác dạy học Công nghệ, nhà trường có kế hoạch sắp xếp số tiết dạy cho mỗi học kỳ phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của trường và phù hợp với các qui định về phạm vi kiến thức kiểm tra thường xuyên, định kỳ, học kỳ tại khung chương trình của Bộ.  
            1.3. Vấn đề an toàn trong thí nghiệm, thực hành
            Môn Công nghệ có nhiều tiết sử dụng thiết bị và nhiều tiết thực hành, nên học sinh sử dụng các dụng cụ để thực hành như cắt may, các thiết bị  điện, các máy móc gia công cơ khí,... nên giáo viên cần hướng dẫn, tổ chức và quản lí tốt các thiết bị, đảm bảo an toàn cho học sinh làm thí nghiệm.    
            1.4. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường
            Phòng GDĐT có kế hoạch chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên môn riêng cho từng phân môn Công nghệ theo cụm trường. Sinh hoạt cụm ít nhất mỗi học kì một lần. Suy nghĩ các hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng phục vụ cho đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn và các chỉnh sửa của Bộ GDĐT. 
            2. Cấp THPT
            2.1. Về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học
            Môn Công nghệ có nhiều tiết thực hành, nhà trường có kế hoạch mua sắm đủ các thiết bị tối thiểu theo quy định của Bộ GDĐT, có kế hoạch mua nguyên, vật liệu phục vụ dạy và học thực hành Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) để đảm bảo được các tiết dạy minh họa trên lớp và các tiết thực hành. Thiết bị dạy học là đặc biệt quan trọng để đảm bảo chất lượng dạy môn Công nghệ.        
            2.2. Về đội ngũ giáo viên
            Hiện tại, giáo viên dạy môn Công nghệ chủ yếu là giáo viên kiêm nhiệm, nên cần tăng cường việc tự bồi dưỡng, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn để giúp đỡ nhau trong việc giảng dạy. Có kế hoạch để sắp xếp giáo viên dạy đầy đủ các lớp 10, 11, 12. Đảm bảo dạy đúng theo chương trình của Bộ GDĐT.  
2.3. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường
            - Giáo viên dạy Công nghệ lớp 10 sinh hoạt cụm chuyên môn cùng với cụm chuyên môn Sinh học.
            - Giáo viên dạy lớp 11, 12 sinh hoạt cụm chuyên môn riêng. Sở GDĐT quy định môn Công nghệ (lớp 11, 12) chỉ một cụm cho các trường THPT, trường THPT Phan Châu Trinh làm cụm trưởng.
2.4. Các nội dung tích hợp giữa HĐGDNGLL, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và môn Công nghệ THPT
- Tích hợp các nội dung Giáo dục hướng nghiệp vào môn Công nghệ, gồm: “Tạo lập doanh nghiệp” lớp 10 và các nội dung liên quan của của 3 chủ đề HĐGDNGLL sau vào môn Công nghệ 10, 11, 12:
(1) “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”, chủ đề tháng 3;
(2) "Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", chủ đề tháng 9;
(3) "Thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", chủ đề tháng 12.
            Trên đây là các nhiệm vụ trọng tâm của môn Công nghệ trong năm học 2013-2014, các phòng GDĐT, các trường THPT, trường trực thuộc triển khai trong giáo viên và có kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo./.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Sở GD&ĐT Đà Nẵng

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Hòa vang

Về đầu bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀO LỚP. NĂM HỌC 2015 - 2016
Xem tại đây
Download tại đây
Khó khăn cũng giống như … chiếc máy giặt Nó sẽ quăng ta, vặn ta rồi lại ném ta vòng vòng.

LỊCH CÔNG TÁCღ

THÀNH VIÊNღ

LỊCHღ


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNHღ

THỐNG KÊ TRUY CẬPღ

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 2986

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 75201

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7471477

THĂM DÒ Ý KIẾNღ

Bạn biết http://thcsnguyentriphuong-hoavang.edu.vn qua:

Bạn bè, người thân

Công cụ tìm kiếm (Cốc Cốc, google, Bing...)

Quảng cáo (tạp chí, băng đĩa,...)

Lựa chọn khác

MỖI LÚC MỘT NỤ CƯỜIღ
Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!
Hỗ trợ thiết bị di động.   Liên hệ kỹ thuật - Website được thiết kế bởi: Phạm Văn Phương