Hưởng ứng tháng phòng ,chống ma túy và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường

Hưởng ứng tháng phòng ,chống ma túy và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường
Hình ảnh:


Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương