Hỗ trợ thống kê điểm kiểm tra 1 tiết, 15 phút

Hỗ trợ thống kê điểm kiểm tra 1 tiết, 15 phút
Hỗ trợ việc thống kê điểm các cột điểm 15 phút và 1 tiết!
Thầy(cô) nhập liệu và xem thống kê như hình dưới

Thầy cô Download tại đây

Tác giả bài viết: phavaphu

Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương