Những Code Thông Dụng Cho Blogspot - Thcs Nguyễn Tri Phương
Scroll To Top
TRANG CHỦ TRANG CHỦ

TRANG CHỦ » WINDOWS » Thủ thuật máy tính » Thủ thuật Blogspot

Những Code Thông Dụng Cho Blogspot

Đăng lúc: Thứ ba - 03/03/2015 10:54 | Người đăng bài viết: Trường THCS Nguyễn Tri Phương | Đã xem: 1834 | Phản hồi: 0
Những Code Thông Dụng Cho Blogspot

Những Code Thông Dụng Cho Blogspot

Nhằm phục vụ cho một loạt các bài viết sắp tới trên blog và cũng để blogger nhà ta hiểu thêm về code nên hôm nay mình chia sẻ lại một số code thông dụng thường gặp trong quá trình viết bài cũng như thiết kế blog. Hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn. Bài viết này và bài viết css toàn tập của mình có vài thành phần trùng nhau nhưng do mình sưu tầm trên blog khác nên mình xin giữ nguyên văn.
1. Font, màu chữ, thụt vào đầu dòng (Dùng dòng 1 hay 2 đều như nhau)
<span style="color:#339966; font:12pt Tahomamargin-left:12px;">Nội_dung</span>
<span style="color:#339966; font-family:Tahoma; font-size:12ptmargin-left:12px;">Nội_dung</span>
#339966 // Mã màu cho chữ
12pt Tahoma // Cỡ chữ và font chữ
margin-left:12px // Số pixel (khoảng cách) chữ thụt vào đầu dòng. Có thể thay left bằng right cho chiều ngược lại.


2. Canh giữa, canh phải
<div style="text-align:center;">Nội_dung</div>
center // Thay center = right cho canh phải

3. Định dạng chữ: Đậm, Nghiêng, Gạch chân, Gạch ngang chữ
<b>Nội_dung_in_đậm</b><i>Nội_dung_in_nghiêng</i><u>Nội_dung_gạch_chân</u><strike>Nội_dung_chữ_bị_gạch_ngang</strike>
4. Dấu chấm vô dòng con, đánh số đầu dòng
Dấu chấm vô dòng con
<ul> 
<li> Nội_dung1 </li> 
<li> Nội_dung2 </li> 
<li> Nội_dung3 </li>
</ul>

Đánh số đầu dòng 
<ol> 
<li> Nội_dung1 </li> 
<li> Nội_dung2 </li> 
<li> Nội_dung3 </li>
</ol>
5. Bookmark đến một vị trí nhanh trong bài viết
<a href="LINK_bài_viết#Tên_gán_cho_vị_trí ">Nội_dung</a>
<a name="Tên_gán_cho_vị_trí ">Nội_dung</a>
Lưu ý:
    Tên cách nhau không được dùng khoảng trắng mà phải dùng shift gạch. (VD: nhà_xinh)
    Tốt nhất không nên dùng chữ có dấu cho tên gán. 

Ví dụ:
    - Đến điểm A (<a href="LINK_bài_viết_cụ thể#Diem_A">Đến điểm A</a>)
    - ...
    - Điểm A (<a name="Diem_A">Điểm A</a>)
Code trong ngoặc là chú thích cho ví dụ.
Như vậy khi ta click chuột vào "Đến điểm A" thì lập tức lệnh sẽ đưa ta nhảy đến vị trí "Điểm A".


6. Chèn Flash vào bài viết (Chọn loại 1 hay 2 đều được)
1.
<div style="text-align:center;"><embed wmode=Transparent pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="LINK_FLASH" width="900" height="300"
type="application/x-shockwave-flash" scale="" play="true" loop="true"
menu="true"></embed></div>  
2.
<embed src="LINK_FLASH" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="none"  width="400" height="400"></embed>
7. Chèn hình ảnh (image) vào bài viết
1. Code đơn giản
<img src="LINK_ẢNH" title="Ghi_chú" alt="Mô_tả"/>
2. Code mở rộng
<img src="LINK_ẢNH" title="Ghi_chú" alt="Mô_tảalign="bottom" width="400" height="400"/>
    Ghi_chú // Khi rê chuột lên ảnh, sẽ hiện chú thích.
    Mô_tả // Khi rê chuột lên ảnh, sẽ hiện chú thích.
    Sử dụng hai lệnh này thì khi người dùng truy cập blog chọn không hiển thị ảnh thì sẽ hiện dòng chữ này thay cho ảnh đó.
    align="bottom" // Vị trí ảnh so với chữ. Có thể đổi thành middle(giữa) - top(trên) - bottom(dưới). Không dùng, để mặc định theo blog chọn sẵn thì xóa nó đi.


8. Chèn link liên kết vào bài viết
<a href="LINKtarget="blank">Tên_Link</a>
    target="blank" // Mở link liên kết trong một trang mới. Bỏ lệnh này thì trang mới sẽ được mở ngay tại trang đang dùng (nghĩa là trang đang dùng sẽ bị load qua trang link ta vừa click vào). Nếu người dùng có thói quen "Open new tab" thì lệnh này có hay không cũng không khác biệt.
Ví dụ:
- Dùng target="blank" - XEM
- Không dùng target="blank" - XEM


9. Chèn ảnh chứa link
<a href="LINK" target="blank"><img src="LINK_ẢNH"/></a>
 10. Tạo button ẩn hiện nội dung
<div>
<div>
<input type="button" value="Xem" style="width:75px; font-size:11px; margin:0px; padding:4px; border="1"" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem'; }">
</div>
<div>
<div style="display: none;  border:#4F4F4F 1px solid; padding: 4px; background:# ">

NỘI_DUNG
</div>
</div>
</div>
Ví dụ:
 

11. Chèn nhạc vào bài viết
<object name='hat' width=300 height=45>
<embed  type='application/x-mplayer2' 
 pluginspage='http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/' 
 controls='controlpanel' width=300 height=45 src='LINK_NHẠC
 autostart="0" showstatusbar="0" ShowControls='true' loop='0' name='hat'></embed></object>
    LINK_NHẠC // Phải là link trực tiếp (VD: http://...bài_hát.mp3)
    loop='false' // Không lặp lại
    loop='1' // Lặp lại một lần
    loop='true' // Lặp lại mãi mãi
    autostart="false" // Không tự play
    autostart="true" // Play ngay khi web tải xong


12. Chia 2 cột, 3 cột, 4 cột
<table><tbody>
<tr><td class="column_1" style="font:12px Tahoma; color:#000000; width:120px;padding:4px;" valign="top"><div class="column_1">

Nội_dung_cột_1
</div>
</td><td class="column_2" style="font:12px Tahoma; color:#000000;width:120px;padding:4px;" valign="top"><div class="column_2">

Nội_dung_cột_2
</div>
</td></tr>
</tbody></table>
Thêm cột thì thêm trên dòng </td></tr> đoạn code:
</td><td class="column_n" style="font:12px Tahoma; color:#000000;width:120px;padding:4px;" valign="top"><div class="column_n">

Nội_dung_cột_n
</div>


13. Viền khung một nội dung trong bài viết
<div style="border:#4F4F4F 1px solid; padding: 4px; background:#eee; width:400px;">
NỘI_DUNG 
</div>
    #4F4F4F 1px solid // Lần lượt là: Mã màu - Độ dày đường viền - Loại đường viền.
       - solid ______________
       - dashed ----------------
       - dotted ......................
    background:#eee // Nền khung
    width:400px // Bề rộng khung. Mặc định là sẽ rộng bằng khung bài viết (nếu bỏ lệnh này đi) 


14. Chèn khung chứa code có thẻ "Select all" (Không cần mã hóa code)
<form name="MyTextBoxForm"><input name="button" onclick="javascript:this.form.MyTextBox.focus();this.form.MyTextBox.select();" type="button" value="Select all"/>
<textarea cols="59" name="MyTextBox" rows="18" wrap="on" style="background:#eee; color:#464646; border:1px #A0C4EA dashed;">NỘI_DUNG_CODE</textarea> </form>
    cols="59" // Bề rộng khung chứa code
    rows="18" // Số dòng trong khung chứa code
    wrap="on" // Trong một dòng, chữ dài quá khung sẽ hiện thanh trượt kéo ngang qua
    wrap="off" // Nhiều dòng chữ quá số dòng khung quy định sẽ hiện thanh trượt kéo xuống

Ví dụ:


15. Ảnh rõ hơn khi rê chuột vào
1. Ảnh có chứa link
<a href="link_liên_kết" target="blank">
<img
onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"
onmouseout="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" style="opacity:0.6;filter:alpha(opacity=60)" src="LINK_HÌNH"/>
</a>

2. Ảnh không chứa link
<img
onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alpha.opacity=100"
onmouseout="this.style.opacity=0.6;this.filters.alpha.opacity=60" style="opacity:0.6;filter:alpha(opacity=60)" src="LINK_HÌNH"/>
    opacity=0.6 và opacity=60 // Ảnh mờ trước khi rê chuột vào.
    Lưu ý: Nếu thay đổi độ mờ thì phải thay đổi cả 4 giá trị.

Ví dụ:

16. Tạo hiệu ứng hiện ảnh khác khi rê chuột vào ảnh
1. Ảnh có chứa link 
<a href="link_liên_kết" target="blank"><img onmouseover="this.src='LINK_HÌNH_THAY_THẾ'" onmouseout="this.src='LINK_HÌNH'" src="LINK_HÌNH" ></a>

2. Ảnh không chứa link
<img onmouseover="this.src='LINK_HÌNH_THAY_THẾ'" onmouseout="this.src='LINK_HÌNH'" src="LINK_HÌNH" >
Ví dụ:
 

17. Tạo hiệu ứng khi rê chuột vào link liên kết
<a href="LINK"  target="blank" onmouseover="oldColor=this.style.backgroundColor;this.style.backgroundColor='#eee';" onmouseout="this.style.backgroundColor=oldColor;">NAME_LINK</a>
    LINK // Link liên kết
    #eee // Mã màu khi rê chuột lên
    NAME_LINK // Tên gán cho link liên kết


18. Chèn trang HTML vào bài viết (Chèn trang web vào bài viết)
<iframe src="LINK_HTML" height="550" width="600" scrolling=yes frameborder="0"></iframe>
    scrolling=yes // Cho hiện thanh trượt, ngược lại không dùng thì sữa thành no
    frameborder="0" // Đường viền, 0 là không viền

    Ta có thể dùng lệnh này để chèn bất cứ trang nào dạng HTML (Ví dụ: http://abc.html) vào bài viết đều được hết :) 

Ví dụ: Xem tại đây


19. Các loại đường viền | border: 1px #ccc solid;
Dashed - - - - - - - - - - - - - - - - -
Solid _____________________
Dotted ..................................
20. Các kiểu định dạng chữ | text-decoration:none;
none (Không định dạng)
underline (Gạch đích)
overline (Gạch trên đầu)          
line-through (Gạch ngang chữ)
blink (Chớp chớp)
inherit      
21. Thêm các định dạng link vào class
/*Link cố định*/
a:link { 
color:#3366ff;
text-decoration:none;
}

/*Link đã xem qua*/
a:visited {
color:#ccc;
text-decoration:none;
}

/*Link khi rê chuột vào*/
a:hover {
color:#339966;
text-decoration:underline;
}
22. Tạo bóng đổ và bo tròn 4 góc viền
/*Tạo bóng đổ*/
box-shadow: 8px 8px 8px #616D7E;
-webkit-box-shadow: 8px 8px 8px #616D7E;
-moz-box-shadow: 8px 8px 8px #616D7E;

/*Tạo bóng đổ 4 cạnh*/
box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;
-webkit-box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;
-moz-box-shadow: 0px 0px 8px #616D7E;

/*Bo tròn 4 góc viền*/
border-radius:4px; 

/*Bo tròn tùy chọn: top, right, bottom, left*/
border-radius:4px 4px 4px 4px;
    Thay box thành text cho chữ

23. Các loại định dạng list | ... ul {list-style-type:none;}
none: Không hiển thị đánh dấu
disc: Chấm vuông 
circle: Chấm tròn trắng
square: Chấm tròn đen
decimal: Kiểu số (1,2,3,4,…)
lower-alpha: Kiểu Alphabet ở dạng in thường  (a, b, c, d, e, …)
upper-alpha: Kiểu Alphabet ở dạng in hoa (A, B, C, D, E, …)
lower-roman: Kiểu La Mã ở dạng thường (i, ii, iii, iv, v, …)
upper-roman: Kiểu La Mã ở dạng in hoa (I, II, III, IV, V, …)
/*Link hình thay cho list*/
list-style-image:url('Link_hình');


24. Các vị trí đặt ảnh nền background | background: url(image) repeat ;
repeat: lặp ảnh
repeat-y: lặp ảnh theo chiều dọc (từ trên xuống)
repeat-x: lặp ảnh theo bề ngang (từ trái qua)
no-repeat: không lặp

top: đặt ảnh trên mép cùng
top right: đặt ảnh mép trên cùng góc phải
top left: đặt ảnh mép trên cùng góc trái
bottom: đặt ảnh mép dưới cùng
bottom left: đặt ảnh mép dưới cùng góc trái
bottom right: đặt ảnh mép dưới cùng góc phải
right: đặt ảnh bên mép phải
left: đặt ảnh bên mép trái
center: đặt ảnh ở vị trí giữa
25. Code xem địa chỉ IP, thông tin của máy truy cập blog
(Có thể post vào widget bất kỳ ở trên blog)
<img src="http://www.wieistmeineip.de/ip-address">
26. Cách mã hóa code
Với ký tự < phải đổi thành &lt;
Với ký tự > phải đổi thành &gt;
Với ký tự & phải đổi thành &amp;
Với khoảng trắng phải đổi thành &nbsp;
Để post các chú thích kí tự trên lên blog được thì:
    &lt; phải đổi thành &amp;lt;
    &gt; phải đổi thành &amp;gt;
    &amp; phải đổi thành &amp;amp;
27. Các lệnh điều kiện <b:if cond= ... </b:if>

1. Điều kiện ở trang chủ
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
...
</b:if>
2. Điều kiện ở trang bài viết
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
...
</b:if>
3. Điều kiện ở trang chủ, trang nhãn
<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
...
</b:if>
4. Điều kiện ở các trang lưu trữ
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
...
</b:if>
5. Điều kiện ở các trang tĩnh
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
...
</b:if>
6. Điều kiện ở một trang riêng biệt nào đó
<b:if cond='data:blog.url == "URL_của_trang_riêng_biệt"'>
...
</b:if> 
Nếu thay == thành != thì kết quả sẽ ngược lại - Nghĩa là sẽ loại trừ trang đặt điều kiện ra và lấy phần ngược lại (các trang còn lại) 

Ví dụ: Điều kiện loại trừ trang bài viết

<b:if cond='data:blog.pageType != "item"'>
...
</b:if>
28. Thêm chữ ký hay ghi chú dưới mỗi bài viết (Đặt dưới dòng <data:post.body/>)
<!-- Lời ghi dưới mỗi bài viết -->
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Nội_dung
Nội_dung // Ghi chú nội dung của bạn, có thể dùng hình ảnh, màu chữ, canh lề,v.v..

29. Script chèn file .js vào blog
<script src='Link_File_JS' type='text/javascript'/>
30. Script chèn trực tiếp nội dung file .js vào blog
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

Nội_dung_file_js
//]]>
</script>
31. Thêm nhanh khung hướng dẫn hay nội quy comment
- Tìm đến thẻ <data:blogTeamBlogMessage/>
- Đôi khi có tên là <data:blogCommentMessage/>
- Thêm vào sau nó đoạn code sau:

<!--Khung nội quy comment-->
Nội dung nội quy comment của bạn 
<p></p>
    - Sau mỗi hàng phải thêm cặp thẻ <br></br> hoặc <br/> nếu muốn xuống dòng.
    - Có thể dùng các code trang trí cho khung như: hình ảnh, màu chữ, v.v..

Ví dụ: Code chèn nội dung hướng dẫn comment giống ở blog mình.

<!--Nội dung hướng dẫn comment-->
<div style='border:#ccc 1px solid; padding:4px;border-radius:4px; background:#eee;'>
Bạn có thể sử dụng một số thẻ HTML như: <br/>
<textarea cols='48' rows='4'>
» Chữ in đậm: <b>Nội_dung_chữ_in_đậm</b>
» Chữ in nghiêng: <i>Nội_dung_chữ_in_nghiêng</i>
» Chèn link liên kết: <a href='Link'>Tên_link</a>
» Chèn hình ảnh: [img]Link_hình[/img] </textarea>
</div>
<p/><p/>
Nguồn bài viết: Cây Tầm Gửi Blog

Về đầu bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀO LỚP. NĂM HỌC 2015 - 2016
Xem tại đây
Download tại đây
Em sẽ lấy người đàn ông yêu những đứa con của em, chứ không phải chỉ đơn giản là chìm đắm trong cách tạo ra chúng.

LỊCH CÔNG TÁCღ

THÀNH VIÊNღ

LỊCHღ


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNHღ

THỐNG KÊ TRUY CẬPღ

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 4126

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 162134

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6596370

THĂM DÒ Ý KIẾNღ

Bạn biết http://thcsnguyentriphuong-hoavang.edu.vn qua:

Bạn bè, người thân

Công cụ tìm kiếm (Cốc Cốc, google, Bing...)

Quảng cáo (tạp chí, băng đĩa,...)

Lựa chọn khác

MỖI LÚC MỘT NỤ CƯỜIღ
Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!
Hỗ trợ thiết bị di động.   Liên hệ kỹ thuật - Website được thiết kế bởi: Phạm Văn Phương