Kế hoạch 5 năm về "Phong trào thể dục - thể thao" của trường. - Thcs Nguyễn Tri Phương
Scroll To Top
TRANG CHỦ TRANG CHỦ

TRANG CHỦ » TIN TỨC » Tin giáo dục

Kế hoạch 5 năm về "Phong trào thể dục - thể thao" của trường.

Đăng lúc: Thứ ba - 20/01/2015 15:34 | Người đăng bài viết: Trần Phước Hoàn | Đã xem: 1245 | Phản hồi: 0

    

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRI PHƯƠNG

 
 
 

                              Số:       /KH-NTP 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 

Hòa Bắc, ngày 08  tháng 10 năm 2014

 

                                      

KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN GIÁO DỤC
THỂ DỤC THỂ THAO GIAI ĐOẠN 2014-2019
 
Xác định tầm nhìn:
 
          Trường THCS Nguyễn Tri Phương phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh giai đoạn từ năm 2014-2019 nhằm giúp các em có điều kiện và cơ hội phát triển năng khiếu.
 
Phần A- Thực trạng
I/ Cơ sở vật chất:
Trường Nguyễn Tri Phương được xây dựng và đầu tư về cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, tuy có nhà đa năng cho học sinh tập luyện thể thao, nhưng hiện nay đã xuống cấp và quá lạc hậu cần cải tạo lại cho phù hợp.
II/ Đội ngũ giáo viên giảng dạy môn thể dục:
          Trường có 02 giáo viên được đào tạo đúng chuyên môn thể dục đạt trình độ đại học.
1.Trương Văn Phước
2.Nguyễn Thương
III/ Về học sinh:
1.Thuận lợi:
a)Có học sinh dân tộc ở lại khu nội trú, nên thời gian luyện tập thuận tiện.
b)Lãnh đạo trường luôn quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học bộ môn thể dục.
2.Hạn chế:
 a)Là một xã miền núi, đời sống còn nhiều khó khăn, môi trường và chất lượng cuộc sống không đầy đủ như các xã phường khác trên thành phố nên việc đầu tư cho con em học tập còn hạn chế. Hơn nữa nhiều phụ huynh còn có suy nghĩ  khi học sinh tham gia thể thao thì luyện tập nhiều nên ảnh hưởng đến việc học tập văn hóa.
b)Số lượng học sinh toàn trường quá ít 238 em nên có khó khăn trong việc tuyển chọn HSG môn thể dục.
 
Phần B- Một số công tác cơ bản và chỉ tiêu biện pháp cụ thể.
I. Công tác vận động
1.Vận động tất cả các học sinh tham gia các phong trào thể thao của trường . Đặc biệt là khi học sinh được chọn thi cấp huyện, thành phố, quốc gia thì nhà trường tăng cường động viên học sinh và vận động cha mẹ  cho các em tham gia đầy đủ.
2.Chỉ tiêu:
          Hằng năm có 06 giải cấp huyện và 01 giải cấp thành phố trở lên. Phấn đấu trong 05 năm có từ 02 đến 03  giải khu vực hoặc quốc gia cho một số nội dung như: Bơi, điền kinh.
3.Biện pháp:
          a)Thành lập câu lạc bộ thể thao với các nội dung: cầu lông, đá cầu, bóng đá, bóng chuyền, bơi lội…
b)Có kế hoạch tu sửa sân bóng đá, nhà đa năng, sân bóng rổ …và mua sắm dụng cụ thể thao các môn như: Làm mới cầu môn (loại 7 người) Cầu lông, bóng đá, bóng rổ, bơi lội, nệm Erobic…
          b)Có kế hoạch tập luyện đội tuyển từ xa bắt đầu từ năm lớp 6, kế hoạch cụ thể, đầu tư nhằm đem lại kết quả đạt được như chỉ tiêu đặt ra.
          c)Khen thưởng thành tích học sinh và giáo viên đạt được kết quả cao trong kỳ thi cấp huyện, thành phố, quốc gia.
II/ Nâng cao chất lượng dạy và học.
1.Đối với giáo viên:
          a)Tham gia 100% các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hằng năm do Ngành tổ chức.
b)Các giáo viên thể dục cần tăng cường việc luyện tập và tự bồi dưỡng nghiệp vụ.
2.Biện pháp:
          a)Phát động phong trào tự học, giáo viên tự bồi dưỡng.
          b)Tăng cường việc sử dụng dụng cụ thể thao trong dạy học đạt hiệu quả cao.
          c)Tận dụng tối đa các sân bãi, nhà học thể dục có sẵn để tập luyện cho học sinh đại trà và các em có năng khiếu thể thao.
2. Nâng cao chất lượng học lực học sinh:
          a)Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, bám sát chuẩn kiến thức để truyền thụ, buộc học sinh tư duy thu nhận nội dung đã học và thực hành tốt.
          b)Sử dụng tốt cơ sở vật chất, nhà học thể dục để tận dụng thời gian cho học sinh học tập tốt.
          c)Đổi mới phương pháp dạy học, lồng ghép các trò chơi dân gian nhằm thu hút học sinh có năng khiếu thể thao tham gia thực hiện.
         d)Tất cả học sinh đều được đánh giá theo phương pháp mới và theo chuẩn.
III/ Đầu tư cơ sở vật chất
1.Tham mưu với lãnh đạo đề nghị đầu tư kinh phí xây dựng tu sửa.
2.Mua sắm mới thay thế đồ dùng dạy học đã xuống cấp. Đầu nệm Erobic, dụng cụ bơi lội cho học sinh tập luyện.
3.Huy động nguồn lực để xây dựng sân bóng chuyền, hố nhảy xa đạt chuẩn cho các em tập luyện.
 
Phần C  -Kế hoạch cụ thể từng năm
 
Năm học Chỉ tiêu phấn đấu Nội dung đạt giải Đầu tư cơ sở vật chất Dự trù kinh phí
Huyện Thành phố Quốc gia
 
 
2014-2015
04 01 / Điền kinh -Áo quần tập luyện điền kinh
- Phao, áo, kính mũ, quần bơi.
- Kinh phí tập luyện
-Làm Cầu môn
 
15.000.000 đồng
02 01 / Bơi
01 01 / Bóng đá
Phấn đấu 7 3        
 
 
2015-2016
04 01 / Điền kinh - Quần áo chạy việt dã
- 15 quả bóng
- kinh phí tập
- Sắm 02 cây vợt
 
7.000.000 đồng
01 01 / Cầu lông
02 02 01 Bơi
01 01   Việt dã
Phấn đấu 8 5 01      
 
2016-2017
02 01 / Việt dã - Nệm nhảy cao
- Dụng cụ bơi
- kinh phí tập
18.000.000 đồng
04 01 / Điền kinh
02 01 01 Bơi
Phấn đấu 8 3 1      
 
 
2017-2018
01 / / Bóng đá - Cầu môn, lưới, 15 quả bóng.
- Dụng cụ điền kinh
- Kinh phí tập
 
10.000.000 đồng
02 01 / Việt dã
04 01 / Điền kinh
02 02 01 Bơi
Phấn đấu 9 4 1      
 
 
2018-2019
02 01 / Việt dã - Nệm Erobic 40m2
- Dụng cụ bơi
- Kinh phí tập
 
55.000.000
05 01 / Điền kinh
02 02   Bơi
01 / / Erobic
Phấn đấu 10 4        
Tổng cộng 42 19 03     105.000.000 (một trăm lẻ năm triệu đồng)
 
Phần D -Tổ chức thực hiện
          I.Ban giám hiệu:
         1.BGH quán triệt chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện để hoàn chỉnh trong từng năm học cụ thể.
         2.Báo cáo với lãnh đạo ngành về các tiêu chí và biện pháp của trường, đồng thời đề nghị các cấp cho kiến và tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện nhiệm vụ.
          II.Đối với tổ chuyên môn và học sinh trong đội tuyển của trường:
          1.Tổ chuyên môn Hóa - Sinh- Thể dục, Giáo viên trực tiếp dạy học môn thể dục, nghiên cứu kế hoạch này và đề ra các  biện pháp cụ thể cho bộ phận mình thực hiện.
          2.Học sinh được chọn vào đội tuyển phải cố gắng rèn luyện bộ môn thể dục được giao, cố gắng thi đấu đạt hiệu qủa cao.
          Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào thể dục thể thao giai đoạn 2014-2019 của trường THCS Nguyễn Tri Phương.                  Yêu cầu các cán bộ giáo viên, nhân viên của trường nghiên cứu thực hiện.
            Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường và  lãnh đạo Ngành giáo dục ./ .

                 Nhóm Trưởng TDTT                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                   Nguyễn Thương                                                                                         Trần Phước Hoàn

 
DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO HÒA VANG
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
Nơi nhận:
-Phòng GD&ĐT(để báo cáo)
-BGH (để chỉ đạo, kiểm tra)
-Tổ CM, Nhóm TD (để thực hiiện)
-Lưu:PV-HĐGDNGLL (Hằng 3)

Tác giả bài viết: Trần Phước Hoàn

Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Về đầu bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
QUY ĐỊNH THỜI GIAN VÀO LỚP. NĂM HỌC 2015 - 2016
Xem tại đây
Download tại đây
Nếu cuộc sống đá cho bạn một cú,hãy để nó đá bạn về phía trước!

TIN MỚI NHẤT

THỐNG KÊ TRUY CẬPღ

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 1956

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 39584

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7435860

THĂM DÒ Ý KIẾNღ

Bạn biết http://thcsnguyentriphuong-hoavang.edu.vn qua:

Bạn bè, người thân

Công cụ tìm kiếm (Cốc Cốc, google, Bing...)

Quảng cáo (tạp chí, băng đĩa,...)

Lựa chọn khác

MỖI LÚC MỘT NỤ CƯỜIღ
Trang web hiển thị tốt nhất với trình duyệt Coccoc, FirefoxGoogle Chrome và cài Flash Player với độ phân giải 1024x768 pixels trở lên!
Hỗ trợ thiết bị di động.   Liên hệ kỹ thuật - Website được thiết kế bởi: Phạm Văn Phương